Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση - Επενδύουμε στην εκπαίδευση, επενδύουμε στο μέλλον

Το “Hope For Children” CRC Policy Center τιμά την 24η Ιανουαρίου, η οποία υιοθετήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ως Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη. Η φετινή 4η Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση έχει ως κεντρικό θέμα: «Επενδύουμε στην εκπαίδευση, επενδύουμε στο μέλλον».   

Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώθηκε στο άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο, 123 εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15–24 ετών) παγκοσμίως, στερούνται βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, η UNESCO καλεί τις κυβερνήσεις των μελών της και όλους τους εταίρους της να θέσουν την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια προτεραιότητα, παγκοσμίως. Προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος προς όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030, η εκπαίδευση χρειάζεται να τεθεί ως προτεραιότητα. Η δια βίου, ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να εργοδοτηθούν σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης.  

Αφουγκραζόμενοι το μήνυμα της UNESCO, το “Hope For Children” CRC Policy Center ζητά από την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν δράση. Η εκπλήρωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση απαιτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην παροχή κατάλληλης και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την προέλευση, καταγωγή ή οποιασδήποτε αναπηρία μπορεί να έχουν. Το Hope For Children υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ποιοτική και δια βίου μάθηση καθώς «μαζί μπορούμε να συνδημιουργήσουμε νέους τρόπους μάθησης και υλικό διδασκαλίας με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών».

Ο Οργανισμός από την ίδρυσή του το 2008,  παρέχει στοχευμένες εκπαιδεύσεις και προγράμματα μη τυπικής μάθησης σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της βίας, στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και κριτικής  σκέψης των παιδιών και των εφήβων. Το Hope For Children λειτουργεί επίσης δύο παιδικές στέγες τα “Σπίτια της Ελπίδας” για ασυνόδευτα παιδιά οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης και ένταξης. Στα παιδιά που φιλοξενούνται παρέχεται ολιστική φροντίδα με στόχο να καλύψουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους αναπτύσσοντας παράλληλα σημαντικές δεξιότητες ζωής.  

Επενδύοντας στην εκπαίδευση ως το ισχυρότερο μέσο που έχουμε για να εξαλείψουμε το κύκλο της φτώχειας, της βίας και των ανισοτήτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλο και πιο συχνά στη μαθητική κοινότητα, επενδύουμε στο μέλλον.  Στο μέλλον κάθε παιδιού. Εξοπλίζοντας κατάλληλα τη νεολαία για το μέλλον μπορούμε να μεταμορφώσουμε το μέλλον.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Hope For Children CRC Policy, πατήστε εδώ ή καλέσετε στο 22 103234.