Αφοσίωση & Υποστήριξη

Γίνε Εθελοντής

Στο «Hope For Children» CRC Policy Center οι εθελοντές μας βοηθούν να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών με την εφαρμογή πολυδιάστατων ανθρωπιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων έρευνας και ευαισθητοποίησης. Το Hope For Children καλωσορίζει και ενθαρρύνει άτομα με αφοσίωση να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους ως εθελοντές και να αφιερώσουν το χρόνο τους για τη στήριξη διαφόρων δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των παιδιών.

Γίνε η αλλαγή

Κάνε μια Δωρεά

Η δωρεά σας βοηθά το «Hope For Children» CRC Policy Center να στηρίζει και να προστατεύει ακόμη περισσότερα παιδιά κάθε μέρα και να βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των παιδιών. Η στήριξη σας μπορεί να προσφέρει μια πραγματική αλλαγή και να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην υλοποίηση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υπεράσπιση & Προώθηση

Γίνε Εταιρικός Συνεργάτης

Το “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται στενά με εταιρείες που ενδιαφέρονται να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίως. Το HFC έχει συνάψει συνεργασία με εταιρείες για τη δημιουργία συμμαχιών προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του εταιρικού τομέα να ανταποκριθεί σε θέματα που αφορούν τα δικαιωμάτων των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, το HFC δεσμεύεται να συμβάλει στις πρακτικές των Οργανισμών σχετικά με την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επίσης, δεσμεύεται να συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Οργανισμών μέσω της υποστήριξης σχεδίων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών. Το HFC είναι ευγνώμων για τους εταιρικούς εταίρους του, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι υποστηρικτές της διασφάλισης της πρόσβαση στις βασικές ανάγκες και στα δικαιώματα των παιδιών, όπως η εκπαίδευση, η διατροφή, η στέγαση, η κοινωνική προστασία και η υγειονομική περίθαλψη.


Ελα μαζί μας

Ευκαιρίες Εργοδότησης στο Hope For Children

Το όραμα του HFC είναι να συμβάλει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και να στηρίξει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και των νέων στην κοινωνία. Προκειμένου να επιτύχουμε το όραμά μας, αναζητούμε αφοσιωμένους επαγγελματίες ικανούς να ενταχθούν και να προσαρμόστούν σε αυτό το απαιτητικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Το HFC έχει ως στόχο να στηρίξει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών, επομένως, λειτουργεί αρκετούς τομείς που αναζητούν την ένταξη επαγγελματιών διαφορετικών ακαδημαϊκών περιβάλλοντων. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τους ανθρώπους που θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Hope For Children, να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ..