Θέση: Κοινωνικού Λειτουργού

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, με έδρα τη Λευκωσία.

Θέση: Λειτουργοί Στήριξης

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που λειτουργεί στη Λάρνακα και Λευκωσία.