Θέση: Κοινωνικού Λειτουργού

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, με έδρα τη Λευκωσία.

3 Θέσεις εργασίας: Εδικού ψυχολόγου & Κοινωνικών Λειτουργών

To “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει τρεις κενές θέσεις εργασίας, μια ειδικού ψυχολόγου και δύο Κοινωνικού Λειτουργού στο Παγκύπριο πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών του Οργανισμού, για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου με έδρα τη Λεμεσό (1 Ψυχολόγος, 1 Κοινωνικός Λειτουργός) και την Επαρχία Λευκωσίας (1 Κοινωνικός Λειτουργός). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

Θέση: Λειτουργοί Στήριξης

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που λειτουργεί στη Λάρνακα και Λευκωσία.

Θέση: Κλινικός Ψυχολόγος

To “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει κενή θέση εργασίας για κλινικό ψυχολόγο στο Σπίτι του Παιδιού (ΣτΠ) στη