Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η θέση του Hope For Children για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά στην Κύπρο

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου που έχει ως στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού γύρω από τις ψυχικές ασθένειες σε όλο τον κόσμο. Το “Hope For Children” CRC Policy Center τιμά αυτή την ημέρα, η οποία έχει καθιερωθεί παγκόσμια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ποικίλα θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία.    

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι παρότι η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, ωστόσο τα νέα είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την ανάγκη κλιμάκωσης ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2021, κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο αναγνώρισαν αυτές τις ανάγκες και ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν νέους τρόπους παροχής φροντίδας της ψυχικής υγείας. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας αφιερώνεται στη δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσβάσιμες στο κοινό και το  μήνυμα που προωθείται είναι “Φροντίδα ψυχικής υγείας για όλους, ας την κάνουμε πραγματικότητα ”. 

Η ανάγκη των παιδιών για ψυχολογική στήριξη  φαίνεται να αυξάνεται κάθε χρόνο, λόγω των καθημερινών αλλαγών που έχουν να αντιμετωπίσουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο να δημιουργηθούν περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε φροντίδα και θεραπεία χωρίς διακρίσεις και αξίζουν να έχουν υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας είναι σημαντικό η κοινωνία να δώσει προτεραιότητα στην επένδυση επέκτασης σχετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες. 

Τα βασικά θεμέλια που προάγουν την προστασία της ψυχικής υγείας του ανθρώπου είναι η πρόληψη και η παρέμβαση σε πρώιμη ηλικία, όπως επίσης και η εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Πολλές από τις υπηρεσίες και τα έργα του Hope For Children προσφέρουν προσβασιμότητα σε υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και δωρεάν. Κάποια παραδείγματα από αυτές τις υπηρεσίες είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, που λειτουργεί σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ και επιτρέπει σε όλα τα παιδιά και εφήβους να καλούν δωρεάν και ανώνυμα έτσι ώστε να λάβουν καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη. Διεξάγονται βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία με θέματα όπως η ισότητα, η πρόληψη της κακοποίησης, ο σχολικός εκφοβισμός και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός προσφέρει δωρεάν ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για παιδιά και γονείς, καθώς και εξ αποστάσεως καθοδήγηση μέσω της εθνικής γραμμής στήριξης 1466

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Hope For Children” CRC Policy Center καλώντας στο 1466, καθώς και μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας στο www.uncrcpc.org.cy