Το “Hope For Children” CRC Policy Center με εκπροσώπηση στη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα του παιδιού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Γενικού Διευθυντή του “Hope For Children" CRC Policy Center, κ. Joseph Borghese, στο πλαίσιο των διεργασιών για την εγκαθίδρυση του Οργανισμού στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κος Borghese παρουσίασε το πλάνο δράσεων και τους στόχους του Hope For Children στις ΗΠΑ.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του, ο Οργανισμός κάνει αυτό το σημαντικό βήμα με σκοπό να επεκτείνει τη δράση και τις συνεργασίες του πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο στάδιο αυτό, προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η διατήρηση της ποιότητας των δωρεάν υπηρεσιών και προγραμμάτων που παρέχει στα παιδιά και στις οικογένειες αλλά και η επέκταση τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών στην Κύπρο. Παράλληλα, προτεραιότητα επίσης είναι η εξασφάλιση συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης όλων των επαγγελματιών που εργοδοτεί το Hope For Children.  

Όπως δήλωσε ο κ. Borghese: “Η σύνδεση της Κύπρου με την Αμερική πρόκειται να συμβάλει στη μεταφορά περαιτέρω γνώσης και εξειδίκευσης σε θέματα που αφορούν στην προστασία των παιδιών, και θα ενισχύσει το έργο και τις υπηρεσίες του οργανισμού μας στην Κύπρο”.

Με τη σειρά του ο Υπουργός Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός στην Κύπρο και τη συνδρομή του προς την ευημερία όλων των παιδιών, ευχήθηκε καλή επιτυχία και δήλωσε την πλήρη στήριξη του στο μεγάλο αυτό βήμα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν παράλληλα θέματα υψηλής προτεραιότητας αναφορικά με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Hope For Children τα οποία άπτονται στο έργο του Οργανισμού όπως είναι η διεύρυνση των σχέσεων με αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που καταπιάνονται με τη χάραξη πολιτικής και τη διαμόρφωση προγραμμάτων για την καλύτερη διασφάλιση της ευημερίας και των δικαιωμάτων των παιδιών.