Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας: Επένδυση και αξιολόγηση συστημάτων κοινωνικής προστασίας

160 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να ασχολούνται

με την παιδική εργασία – μερικά από αυτά έως και 5 ετών

Κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας, που ως κύριο στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Με γνώμονα τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός Hope For Children” CRC Policy Center, πορεύεται με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, που είναι η προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με προτεραιότητα την ευημερία τους, την εκπαίδευση και την πρόληψη κάθε είδους βίας ενάντια σε αυτά, καθώς και στην ψυχοκοινωνική και νομική τους στήριξη.

Αναφορικά με τη σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του. Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να παίρνουν Νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη ειδικότερα:

  • Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελματική απασχόληση,
  • Προβλέπουν μία κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας,
  • Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου(Αρ. 32).

Παρόλα αυτά, χρονολογικά μπορούμε να πούμε πως η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξέγνοιαστα μαθητικά χρόνια. Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας και σε κάποιες περιπτώσεις με σκληρό τρόπο.

Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό προϋπολογισμό αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα παιδιά στην εργασία, και κατ' επέκταση στην εκμετάλλευσή τους από πολύ μικρή ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του οικονομικού παράγοντα στην έναρξη της παιδικής εργασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει κανείς την οικογενειακή προέλευση των παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών, αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό προσφύγων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας θεωρείται υψίστης σημασίας γιατί μας θυμίζει τις προσπάθειες που χρειάζεται να γίνουν σε Παγκόσμιο επίπεδο μέσω συστημάτων και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική προστασία είναι ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής για την αποτροπή των οικογενειών από το να καταφεύγουν στην παιδική εργασία σε περιόδους κρίσης.

Ενώ έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στη μείωση της παιδικής εργασίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η θετική αυτή πορεία έχει επιβραδυνθεί με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα έχει σταματήσει κατά την περίοδο 2016-2020. Σήμερα, 160 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να ασχολούνται με την παιδική εργασία – μερικά από αυτά έως και 5 ετών.

Η σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό της παιδικής εργασίας απαιτεί αυξημένες και συστηματικές επενδύσεις σε καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το Hope For Children” CRC Policy Center, υλοποιεί πολυεπίπεδα ανθρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών. Εστιάζει παράλληλα και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών και αλλαγή πολιτικών που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τα ανθρωπιστικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του Οργανισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Hope For Children” CRC Policy Center καλώντας στο 22103234, καθώς και μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας www.uncrcpc.org.cy