Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών: Η πανδημία του κορωνοϊού δεν σταμάτησε τις εξαφανίσεις των παιδιών

Η 25ή Μαΐου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, ημέρα που στοχεύει στην ενημέρωση για τα εξαφανισμένα παιδιά αλλά και στο να δώσει κάτι περισσότερο από ελπίδα στις οικογένειές τους. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Missing Children Europe (MCE) εγκαινιάζει την ετήσια επισκόπηση, τα στοιχεία και τις τάσεις για το 2020 και ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και το ευρύ κοινό να εμπλακούν ενεργά και να υποστηρίξουν τις Ευρωπαϊκές  Γραμμές Βοήθειας 116000, τηλεφωνικές γραμμές που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στην προστασία όλων των παιδιών και των οικογενειών καθημερινά.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), μέλη του MCE, λειτουργούν στην Κύπρο την Ευρωπαϊκά εναρμονισμένη γραμμή 116000, σκοπός της οποίας είναι η πρόληψη και ο χειρισμός εξαφανίσεων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τους συγγενείς εξαφανισμένων παιδιών, καθώς και ο συντονισμός με τις αρχές και ΜΚΟ σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, οι δύο οργανισμοί έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για τη λειτουργία της γραμμής βοήθειας. Η Γραμμή αυτή λειτουργεί σε 24ωρη βάση

Σύμφωνα με το MCE, η πανδημία του κορωνοϊού δεν σταμάτησε τις εξαφανίσεις των παιδιών, αντιθέτως υπήρξε αύξηση 17% των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στις Ευρωπαϊκές  Γραμμές Βοήθειας 116000, στην Ευρώπη για το έτος 2020.

«Είμαι ευγνώμων στα μέλη του Missing Children Europe που έδειξαν ανθεκτικότητα απέναντι στον αντίκτυπο του COVID19, χωρίς να κάνουν δεύτερες σκέψεις στην προσπάθεια προσαρμογής σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μηνυμάτων και συνομιλίας, προκειμένου να καταστήσουν ασφαλή την προσβασιμότητα σε εκείνους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα λόγω του περιορισμού, παρά τον σοβαρό αντίκτυπο της κρίσης αυτής στη χρηματοδότηση. Η εργασία και η αφοσίωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες, ανά πάσα στιγμή» - Maud de Boer Buquicchio, Πρόεδρος του Missing Children Europe και πρώην ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την πώληση, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι διακόσιες χιλιάδες παιδιά εξαφανίζονται στην Ευρώπη. Λόγω της έλλειψης συγκρίσιμων επίσημων στατιστικών στοιχείων για τα αγνοούμενα παιδιά - η μόνη πανευρωπαϊκή έκθεση με στοιχεία από τις αρχές χρονολογείται σχεδόν 10 χρόνια πριν - είναι δύσκολο να κατανοηθεί όλο το εύρος του ζητήματος. Για αυτόν τον λόγο, από το 2014, το Missing Children Europe συλλέγει και αναλύει δεδομένα από Γραμμές Βοήθειας για εξαφανισμένα παιδιά και από το δίκτυο οικογενειακών διαμεσολαβητών.

Για το έτος 2020, οι Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116000 για τα εξαφανισμένα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε 42.662 κλήσεις που καλύπτουν 8857 περιπτώσεις (17% περισσότερες από πέρυσι). Η πλειονότητα των νέων περιπτώσεων, ποσοστό του 53%, αφορούσε παιδιά που έφυγαν από το σπίτι τους, το ένα τέταρτο ήταν οι γονικές αρπαγές και ένα μικρό μέρος των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν (3,6%) αφορούσαν αγνοούμενα παιδιά στη μετανάστευση (έκθεση Figure and Trends 2019).

Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID19 επηρέασαν σοβαρά τα παιδιά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και επιδείνωσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116000. Το 37% των εν λόγω γραμμών έλαβε περισσότερες κλήσεις και το φορτίο αυξήθηκε κατά 16,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Επιπρόσθετα, οι Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116000 έπρεπε να επενδύσουν στην τεχνολογία για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως και να αναπτύξουν λειτουργίες όπως επιλογές συνομιλίας και μηνυμάτων, για να διασφαλίσουν ότι όλοι είχαν ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες των γραμμών. Αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πίεση στους ήδη περιορισμένους πόρους των γραμμών.

Συνολικά, το 56% των Ευρωπαϊκών Γραμμών Βοήθειας 116000 ανέφερε ότι η πανδημία είχε επιπτώσεις στη χρηματοδότησή τους. Το 2020, μόνο το 32,6% της χρηματοδότησης για τις γραμμές προήλθε από τις εθνικές αρχές. Οι μισές από αυτές τις γραμμές που έλαβαν χρηματοδότηση από τις τοπικές και εθνικές αρχές, ανέφεραν ότι δεν ήταν αρκετό για να διασφαλιστεί το αναμενόμενο επίπεδο υπηρεσίας.

Η Ομοσπονδία Missing Children Europe καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα προστασίας των παιδιών και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, να θεσπίσει (όπου δεν υπάρχει ακόμη) και να βελτιώσει τις Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116000 εξαφανισμένων παιδιών, μέσω σταθερής χρηματοδότησης, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη στην ανάπτυξη διαδικτυακών οδών επικοινωνίας.

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γραμμών Βοήθειας για εξαφανισμένα παιδιά, λειτουργεί από εθνικούς οργανισμούς σε 32 χώρες της Ευρώπης. Τα παιδιά και οι οικογένειες που καλούν την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας 116 000, λαμβάνουν δωρεάν και άμεση συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, 24/7.

Για το Missing Children Europe:

Ο οργανισμός Missing Children Europe είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία για παιδιά που αγνοούνται, εκπροσωπώντας 31 οργανισμούς από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Παρέχει τον σύνδεσμο μεταξύ έρευνας, πολιτικών και οργανισμών για την προστασία των παιδιών από κάθε είδους βία, κακοποίηση ή παραμέληση που προκαλείται από ή έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση τους.