Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τιμά τους συνανθρώπους μας που αναζητούν μια ασφαλέστερη ζωή για αυτούς και τις οικογένειές τους

Την 20η Ιουνίου, κατά την “Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων”, θέλουμε να αναγνωρίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο το θάρρος και τη δύναμη ψυχής συνανθρώπων μας από όλο τον πλανήτη που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους, αναζητώντας μια ασφαλέστερη ζωή για αυτούς και τις οικογένειές τους. Η συμπόνια και τα πιο έντονα συναισθήματα αγάπης, πηγαίνουν ιδιαίτερα στα παιδιά, που ακολουθούν τις πλείστες φορές επικίνδυνες διαδρομές, ξεπερνώντας πολλά εμποδια, φυσικά ή ψυχικά, μόνα τους ή με άλλα μέλη της οικογένειάς τους, επιζητώντας την κατάληξη τους σε έναν προορισμό που θα τους προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζονται για να ζήσουν. 

Το “Hope For Children” CRC Policy Center, ως ένας ανεξάρτητος, διεθνής ανθρωπιστικός οργανισμός, επιμένει στη διασφάλιοη του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να μπορεί να ζητά άσυλο εκεί που κρίνει πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Παράλληλα, τονίζει την επιτακτική ανάγκη για σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις χώρες καταγωγής τους, προσφέροντας τους σωστές και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς διακρίσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που ακολουθούντε. 

Το «Hope For Children» CRC Policy Center, λειτουργεί από το 2014, τα «Σπίτια της Ελπίδας», δύο ιδιωτικές στέγες για ασυνόδευτα παιδιά και επιπρόσθετες δομές ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, στα οποία μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 1.200 ασυνόδευτοι ανήλικοι, λαμβάνοντας υπηρεσίες στέγασης και αποκατάστασης. Οι εν λόγω στέγες που λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και συνεργάζονται-χρηματοδοτούνται από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν ως στόχο να παρέχουν στα ασυνόδευτα παιδιά κάτι περισσότερο από απλή στέγαση. Δημιουργήθηκαν για να παρέχουν διεπιστημονικές, ολιστικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την ενσωμάτωση στα ασυνόδευτα παιδιά καλυπτοντας όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους και τις ανάγκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική καθοδήγηση τους.  

«Αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο, με τη συμβολή των ασυνόδευτων παιδιών που φροντίζουμε. Μέσα από τα έργα τέχνης που ετοίμασαν τα παιδιά, αλλά και οι ομάδες του HFC στα «Σπίτια της Ελπίδας», θέλουμε να μεταδώσουμε το νόημα της ελπίδας και στήριξης σε κάθε πρόσφυγα, και να τονίσουμε πως είμαστε πάντα στο πλευρό τους», δήλωσε η κα Άντρια Νεοκλέους Διευθύντρια του Ανθρωπιστικού Τομέα του Οργανισμού.