Το “Hope For Children” CRC Policy Center εκφράζει την απογοήτευσή του αναφορικά με την καθυστέρηση της προώθησης και εισαγωγής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις σχολικές βαθμίδες

Η παραπάνω στάση δηλώνει έλλειψη αποφασιστικότητας για μια δράση που, πρώτον, αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της επικυρωμένης Σύμβασης Λανζαρότε για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 του Συμβουλίου ΦΩΝΗ και δεύτερον, αποτελεί αναγκαιότητα σε μια εποχή που αναδεικνύεται συνεχώς η τρομακτική έκταση του φαινομένου. Είναι άξιο αναφοράς ότι από την αρχή λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού μέχρι σήμερα έχουν παραπεμφθεί περισσότερες από 1500 υποθέσεις παιδιών για διερεύνηση σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Μεγάλος αριθμός αναφορών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης φτάνουν στις αρμόδιες αρχές από το σχολικό πλαίσιο γεγονός που προμηνύει πως η ένταξη του σχετικού μαθήματος θα έδινε ακόμη μια δίοδο στα παιδιά να καταγγείλουν την κακοποίηση. Ένα σωστά σχεδιασμένο και δομημένο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σ' ένα από τους πιο οικείους χώρους του παιδιού, το σχολείο, θα ενισχύσει τις γνώσεις των παιδιών στα θέματα προστασίας από την σεξουαλική κακοποίησης και παράλληλα θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία στα ίδια τα παιδιά να αναγνωρίσουν την ύπαρξη κακοποίησης και να την μοιραστούν για να λάβουν την απαραίτητη στήριξη. 

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας λοιπόν να εκπαιδεύσει τα παιδιά από νωρίς ώστε να αναγνωρίζουν την κακοποίηση και να νιώθουν άνετα να την αναφέρουν σε ενήλικες που εμπιστεύονται. Όσο ενισχύουμε την έλλειψη γνώσης και τις κοινωνικές προκαταλήψεις, τόσο επιτρέπουμε στους θύτες να δρουν ανενόχλητοι. 

Κλείνουμε με την ίδια ερώτηση της σχετικής ανακοίνωσης του Συμβουλίου ΦΩΝΗ "Πότε επιτέλους θα δώσουμε στα παιδιά καλύτερα εφόδια για να μπορούν να αναγνωρίσουν, να αντιμετωπίσουν και να προστατευτούν από τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση τους;"