Επίσκεψη γνωριμίας Επιτρόπου του Πολίτη στο Hope For Children

Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC), Joseph Borghese, υποδέχτηκε τον Επίτροπο του Πολίτη, Παναγιώτη Σεντώνα,  σε μια συνάντηση γνωριμίας με σκοπό την ενημέρωση για το σημαντικό έργο που επιτελείται για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στην Κύπρο.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν η Διευθύντρια του Ανθρωπιστικού Τομέα, Άντρια Νεοκλέους καθώς και η Τάνια Μασιά, Συντονίστρια στο «Σπίτι του Παιδιού». Εκ μέρους του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη, παρευρέθηκε και η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Επιτρόπου Πολίτη, Μαρία Ασπρή.     

Ο κ. Σεντώνας ξεναγήθηκε στους χώρους του «Σπιτιού του Παιδιού» και ενημερώθηκε για όλα τα προγράμματα που υλοποιεί ο Οργανισμός και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αναφορικά με την ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία του HFC με κρατικές υπηρεσίες και μηχανισμούς. Τέλος, στον Επίτροπο έγινε παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του Hope For Children τα οποία εστιάζουν στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει με έμφαση στα θέματα ψυχικής υγείας και ευημερίας των παιδιών και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Επίτροπος του Πολίτη ενημέρωσε τα μέλη του HFC για τις δράσεις του Γραφείου του, ενώ παράλληλα, ενημέρωσε το HFC για τις ενέργειες που εντάσσονται στο πλάνο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, για το οποίο το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη έχει διοριστεί ως Εθνικός Συντονιστής. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι συνεργασίας μεταξύ “Hope For Children” CRC Policy Center και Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη σε θέματα που άπτονται της προστασίας των παιδιών.

Ο Γενικός Διευθυντής του HFC, Joseph Borghese, ευχαρίστησε θερμά τον Επίτροπο του Πολίτη για το ενδιαφέρον που επέδειξε προς το έργο του Hope For Children. Ο κ. Borghese δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στη σημαντική στήριξη που έχει λάβει κατά καιρούς το HFC από κρατικούς αξιωματούχους, όπως οι Επίτροποι της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πως μια νέα, επικείμενη συνεργασία θα συνείσφερε στη διάδοση του έργου που καθημερινά επιτελεί το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος του Πολίτη, Παναγιώτης Σεντώνας εστίασε στη σημαντικότητα του έργου του HFC και στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στο πλαίσιο των δράσεων και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, προσθέτοντας πως η προστασία των παιδιών ως πολίτες της χώρας και μελλοντικοί ενήλικες, αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων της αποστολής του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη.