Εκπαίδευση επαγγελματιών “Hope For Children” CRC Policy Center από τον οργανισμό Fostering First Ireland

Το Hope For Children” CRC Policy Center (HFCστο πλαίσιο των ενεργειών διαρκούς εκπαίδευσης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας του προσωπικού του, ξεκίνησε συνεργασία του με τον Οργανισμό Fostering First της Ιρλανδίας (FFI). Στόχος η περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από το Πρόγραμμα Ανάδοχων Οικογενειών του HFC που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σε άμεση συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). 

Ο οργανισμός FFI ιδρύθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών σε ανάδοχες οικογένειες και παιδιά στην Ιρλανδία. Κρίνοντας σημαντική τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και την επένδυση στην εξέλιξη των γνώσεων των επαγγελματιών της ομάδας αναδοχής, το HFC προχώρησε στην εγκαθίδρυση σταθερής συνεργασίας με τον FFI, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και πρακτικών, ο FFI προσκάλεσε την ομάδα του Προγράμματος Ανάδοχων Οικογενειών του HFC να επισκεφθεί τον οργανισμό στην Ιρλανδία για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Ανάδοχες Οικογένειες-Εναλλακτική Μορφή Προστασίας και φροντίδας σε παιδιά". Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο και σε αυτή συμμετείχαν, εκ μέρους του HFC η Συντονίστρια του Προγράμματος Ανάδοχων Οικογενειών, κλινικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. 

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλάμβανε γνωριμία με τη Διευθύντρια του Οργανισμού, κα Marie Faughey, αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες με διαφορετική εστίαση (προσέλκυση, αξιολόγηση, εκπαίδευση υποψήφιων ανάδοχων γονέων, στήριξη των εγκεκριμένων ανάδοχων). Οι συναντήσεις με τους επαγγελματίες του FFI, έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα του HFC να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που περιλαμβάνει το Ιρλανδικό σύστημα αξιολόγησης και έγκρισης ανάδοχων γονέων. Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρήθηκε η εφαρμογή κοινών πρακτικών στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις δύο χώρες σχετικά με την λειτουργία του θεσμού.  

Η εκπαιδευτική επίσκεψη περιλάμβανε επίσης μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων με σκοπό την επεξεργασία της προσέγγισης που ακολουθείται από τους επαγγελματίες του FFI κατά τη συνεργασία τους με ανάδοχους γονείς. Οι υπεύθυνοι κοινωνικοί λειτουργοί παρουσίασαν τη μέθοδο PACE (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy) που εφαρμόζουν, η οποία βασίζεται στη προσέγγιση Dialectical Behavior Therapy (DBT), και την οποία έχουν προσαρμόσει πλήρως στις ανάγκες των ανάδοχων γονέων. Η εν λόγω θεραπευτική προσέγγιση για ανάδοχους γονείς, συνεισφέρει στην υποστήριξη και στη δημιουργία ασφαλών δεσμών με τα παιδιά, τα οποία πιθανόν να έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πρώιμη ζωή τους.  

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η ομάδα του HFC είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την τεχνολογία virtual reality που εφαρμόζει ο FFI στις εκπαιδεύσεις προς τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς, με την προβολή μιας σειράς διαδραστικών βίντεο εικονικής πραγματικότητας. Μέσα από τα εν λόγω βίντεο, οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν εικονικά, διάφορα περιστατικά που βιώνουν τα παιδιά, καλλιεργώντας τους την κατανόηση και ενσυναίσθηση που χρειάζεται να έχουν. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη θέσπιση στόχων ως προς τη μετέπειτα συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του Προγράμματος, όπως και την περαιτέρω εξειδίκευση των επαγγελματιών του “Hope For Children”CRC Policy Center. Παράλληλα, οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα μεταφερθούν στις ΥΚΕ, ως ο αρμόδιος φορέας για τον θεσμό της αναδοχής στη Κύπρο, υπό μορφή εισηγήσεων.  

Μέρος των εξόδων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου καλύφθηκαν με την χρηματοδότηση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Πρωτοβουλίες Νέων".