Διακρατικό Συνέδριο BASE: Ενσωματωμένη υποστήριξη σε κορίτσια που επέζησαν από έμφυλη βία

Στις 19 Ιανουαρίου, το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) ξεκίνησε το συντονισμό του Προγράμματος BASE σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης για παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες φιλικές προς αυτά για περιπτώσεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Ο Οργανισμός συνεργάστηκε με άλλους επτά Οργανισμούς σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, ΗΒ και Πορτογαλία, ολοκληρώνοντας μια σειρά από εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και εκδόσεις αναφορικά με την έμφυλη βία και τα δικαιώματα του παιδιού.

Το διαδυκτιακό Διακρατικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου, ώρα 11:30π.μ. (UTC+02 – 1:30 PM UTC+02) και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του προγράμματος BASE. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα των κοριτσιών μεταναστριών σε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματίες υποστήριξης, επιζώντες έμφυλης βίας, εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι των μεταναστών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα συναντηθούν για να συζητήσουν πώς να μεταδώσουν πληροφορίες και να υποστηρίξουν τις δικαστικές διαδικασίες με έναν φιλικό προς τα παιδιά και πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο.

Κύρια θέματα συζήτησης είναι ο ρόλος που μπορούν να έχουν οι Πολιτιστικοί διαμεσολαβητές / Συνήγοροι της κοινότητας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη βία, τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των κοριτσιών και τον τρόπο υποστήριξης των επαγγελματιών που διαχειρίζονται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Για να παρακολουθήσετε το Διακρατικό Συνέδριο BASE μέσω της πλατφόρμας Zoom, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο εγγραφής. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζετε τις προσπάθειες των επαγγελματιών να καλλιεργήσουν την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης μεταξύ επαγγελματιών υποστήριξης, επιζώντων έκφυλης βίας και της κοινότητας με στόχο την εξουδετέρωση της έκφυλης βίας εναντίον κοριτσιών προσφύγων / μεταναστών.

Το πρόγραμμα BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017-809952) συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτού του δελτίου τύπου είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.