Ανοιχτή Επιστολή “Hope For Children” CRC Policy Center προς τους υποψήφιους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, έχοντας ως βασικό του σκοπό τη διαρκή προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, απευθύνει μέσω ανοικτής επιστολής προς του υποψήφιους Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αίτημα για δέσμευση για να επενδύσουν στα ΠΑΙΔΙΑ.

Αξιότιμοι υποψήφιοι,

Ο Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, ως Οργανισμός με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παιδικής προστασίας στην Κύπρο, λαμβάνει την πρωτοβουλία της παρούσας ενόψει των Προεδρικών εκλογών 2023. 

Από την ίδρυση του Οργανισμού το 2008 μέχρι και σήμερα, διαπιστώνουμε πως έχει συντελεστεί αναμφισβήτητη πρόοδος σε διάφορους τομείς των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, με την εγκαθίδρυση νέων δομών πολυθεματικής διαχείρισης, επικύρωση ευρωπαϊκών συνθηκών, προώθηση της εξειδίκευσης και φιλικών προς τα παιδιά διαδικασιών και άλλα. Η συνέχιση της προόδου αυτής με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς και αποφασιστικότητα είναι επιτακτικής ανάγκης, έχοντας ως στόχο την κατοχύρωση, αλλά και την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών εκ μέρους και προς όφελος των ίδιων των υποκειμένων τους. 

Έχουμε παρατηρήσει πως, δυστυχώς, στον δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του καθενός και στα ερωτήματα που θέτονται από εκπροσώπους των ΜΜΕ, τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και την προστασία τους έχουν κάθε άλλο παρά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ως εκ τούτου, ζητάμε την προσθήκη του θέματος της Παιδικής Προστασίας ως βασικό θέμα στη συζήτηση, αλλά και ως αντικείμενο εξατομικευμένης δέσμευσης για την περίοδο που απομένει μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί περισσότερος χώρος για διάλογο και σχετική ενημέρωση, αλλά και να χτιστούν προσδοκίες σε σχέση με τη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η παιδική προστασία δεν έχει πολιτικό χρώμα. Αντίθετα, είναι ένας τομέας στον οποίο υποχρεούται και οφείλει να επενδύσει η Κυπριακή Δημοκρατία αναδεικνύοντας τη χώρα ως αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων. Επίσης, είναι ένας τομέας όπου αξίζει να επενδύσει το κράτος καθώς εν τέλει αφορά την ευημερία της κοινωνίας του παρόντος και του μέλλοντος.   

Τον Ιούνιο 2022, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατέληξε σε μια σειρά παρατηρήσεων κατόπιν της εποπτικής συνεδρίας για την Κύπρο. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην ανάγκη διασφάλισης ότι η νομοθεσία καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις καθώς και στην καθιέρωση μηχανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Υπογραμμίζει την ανησυχία της, μεταξύ άλλων, “για την έλλειψη νομικού πλαισίου παιδικής προστασίας, την ανεπάρκεια των κρατικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών που έχουν αποχωριστεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον, την ανεπαρκή στήριξη σε ανάδοχες οικογένειες, την έλλειψη προγραμμάτων στήριξης για παιδιά υπό τη φροντίδα του Κράτους καθώς και την αυξανόμενη παιδική φτώχεια με τον επακόλουθο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού”. Επιπλέον, συστήνει στην Κύπρο “να ενσωματώσει μια ξεκάθαρη προοπτική δικαιωμάτων του παιδιού και σε ό,τι αφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό και το μέρος που αντιστοιχεί στην υλοποίηση σχετικών πολιτικών”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή συστήνει στην Δημοκρατία να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ότι θα καταργηθεί η προϋπόθεση της προηγούμενης γονικής συναίνεσης και των δύο γονέων προκειμένου να παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες, ιδιαίτερα αναφορικά με εφήβους. Πρόκειται για μια ανησυχία που συμμερίζεται ο Οργανισμός και την έχει αναδείξει ενώπιον αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ήδη από το 2018. 

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι ο Οργανισμός έχει κατοχυρώσει θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσα από τα ποικίλα προγράμματα που υλοποιεί και τη συνεργασία του με εμπλεκόμενους φορείς, και με επαγγελματίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και βρίσκεται στη διάθεση σας, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάθε ανάγκη σχεδιασμού ή/και εφαρμογής δραστικών λύσεων, είτε για μεμονωμένες ομάδες ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, είτε για το γενικό σύνολο αυτών. 

Ευελπιστούμε ότι στο επόμενο διάστημα, και πριν τη διεξαγωγή των Εκλογών 2023, θα προστεθούν στον δημόσιο διάλογο και στις θέσεις σας τα θέματα της Παιδικής Προστασίας.

Ευχαριστούμε.

Άντρια Νεοκλέους

Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια

“Hope For Children” CRC Policy Center