Θέση: Λειτουργοί Στήριξης

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που λειτουργεί στη Λάρνακα και Λευκωσία. Ο/η Λειτουργός Στήριξης θα είναι αρμόδιος/α για τα καθημερινά καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία της στέγης υπό την κατεύθυνση και εποπτεία του Συντονιστή της Στέγης.

*Το ωράριο των λειτουργών είναι σε σύστημα βάρδια (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης ή άλλου συναφή κλάδου),
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς,
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες,
 • Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office,
 • Άδεια οδήγησης,
 • Γνώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών και στη προστασία ασυνόδευτων παιδιών αποτελούν πλεονέκτημα,
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος, υπό την επίβλεψη της συντονίστριας της στέγης,
 • Μεσολάβηση για επίλυση προβλημάτων μεταξύ ενοίκων σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της στέγης,
 • Εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και εξελίξεων στον τομέα των ασυνόδευτων παιδιών και συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμινάρια κλπ.,
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους ένοικους, ανταπόκριση σε συγκρούσεις και ανησυχίες με σεβασμό προς τους ενοίκους,
 • Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου των παιδιών και ενθάρρυνση για συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
 • Επίβλεψη και ενθάρρυνση ενοίκων σε σχέση με την καθαριότητα της στέγης,
 • Παρατήρηση και άμεση ανταπόκριση σε θέματα συμπεριφοράς, τήρηση των προτύπων ασφάλειας, ακρόαση και επίλυση προβλημάτων για εξασφάλιση ενός ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος για κάθε ένοικο,
 • Συχνοί και συστηματικοί έλεγχοι όλων των χώρων εντός της στέγης,
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις εντός στέγης,
 • Συστηματική ενημέρωση συντονιστή και επιστημονικού προσωπικού στέγης για ανάγκες των ενοίκων,
 • Καταγραφή και κάλυψη βασικών αναγκών ενοίκων (π.χ. ρουχισμός, σχολικά είδη κτλ),
 • Συνοδεία ένοικων σε υπηρεσίες ή / και δραστηριότητες εκτός στέγης αναλόγως αναγκών (υπηρεσία ασύλου, υπηρεσία αλλοδαπών, νοσοκομείο, γραφείο εργασίας κτλ),
 • Τήρηση εσωτερικών διαδικασιών στέγης,
 • Χρήση οχήματος του Οργανισμού με ασφάλεια κατά τη μεταφορά των ενοίκων, τήρηση των προτύπων καθαριότητας και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για θέματα συντήρησης,
 • Ανάληψη όλων των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με τα πιο πάνω καθήκοντα.

Λοιπές δεξιότητες:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Γενικές Υποχρεώσεις:

 • Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του “Hope For Children” CRC Policy Center,
 • Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας,
 • Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων,
 • Χρήση εποπτικών συναντήσεων εποικοδομητικά και με σκοπό τη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Σε περίπτωση πρόσληψης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση:

 • Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου,
 • Πιστοποιητικού μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας,
 • Ιατρικού πιστοποιητικού ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλ. ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org

Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να υπάρχει ο κωδικός SO2022