Θέση: Κλινικός Ψυχολόγος

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει κενή θέση εργασίας για κλινικό ψυχολόγο στο Σπίτι του Παιδιού (ΣτΠ) στη Λευκωσία που διαχειρίζεται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Το ΣτΠ μέσα από την πολυθεματική και διυπηρεσιακή συνεργασία, σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, παρέχει όλες τις υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη, εξυπηρετώντας την δικαιοσύνη με μια φιλική προς το παιδί διαδικασία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία, την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού.  

Η λειτουργία και διαχείριση του έχει ανατεθεί στο ‘Hope For Children” CRC Policy Center με την επιδότηση και επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Στη λειτουργία του ΣτΠ συμμετέχουν οι ΥΚΕ, Αστυνομία Κύπρου, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ), Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Υπουργείο Παιδείας) και Ιατρικές Υπηρεσίες.

Το ΣτΠ παρέχει υπηρεσίες όπως η δικανική συνέντευξη, ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, θεραπεία και αποκατάσταση.   

Η θέση αφορά σε άμεση πρόσληψη.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και των αναγκών του παιδιού, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς του, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών τεστ, πρωτόκολλα συνεντεύξεων και κλινική παρατήρηση.
 • Καταγραφή ευρημάτων υπό μορφή ψυχολογικής έκθεσης.
 • Παρουσίαση εμπειρογνωμοσύνης στο Δικαστήριο.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνων θεραπείας, θεραπευτικών διαδικασιών και παρεμβάσεων.
 • Ανάπτυξη σχεδίων θεραπείας βάσει των αξιολογήσεων και εφαρμογή πρακτικών  γνωστικοσυμπεριφοριστικής θεραπείας με έμφαση στην τραυματική εμπειρία (CBT-TF).
 • Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες αναλόγως των αναγκών της κάθε περίπτωσης, π.χ. συμμετοχή σε διεπιστημονικές συναντήσεις, παροχή γραπτών αναφορών, ή μαρτυρία στο δικαστήριο.
 • Παροχή Ψυχοεκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Θεραπείας σε μη παραβατικούς γονείς, αδέλφια, και κοινωνικό περιβάλλον αναλόγως της περίπτωσης. 
 • Εκπόνηση βιωματικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και ομαδικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά, γονείς και επαγγελματίες. 
 • Να εργάζεται ως μέλος της διυπηρεσιακής/πολυθεματικής ομάδας.
 • Ανταπόκριση σε άλλα συναφή καθήκοντα.

Εκπαιδευτικές και άλλες προϋποθέσεις

 • Πτυχίο στην ψυχολογία - Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων 
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Μη Συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών.

Γενικές προϋποθέσεις:

 • Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του “Hope For Children” CRC Policy Center
 • Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας.
 • Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@uncrcpc.org με θέμα ΣτΠ_2023_Ψ μέχρι τις 27/01/23.