Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών: Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να παρατείνουν μέτρο προστασίας

Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με κανονισμό για την παράταση ενός προσωρινού μέτρου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Βάσει της συμφωνίας, το εν λόγω προσωρινό μέτρο θα παραταθεί έως τις 3 Απριλίου 2026. Πλήθος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο στις υπηρεσίες τους, την αναφορά και την απομάκρυνσή του.

Αυτό είναι ένα θετικό βήμα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που γεφυρώνει το κενό μέχρις ότου ένας νέος νόμος της ΕΕ προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο για την ανίχνευση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το  "Hope For Children" CRC Policy Center, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Νομικής Υποστήριξης και Ευαισθητοποίησης για την  Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών (ECLAG) επαναλαμβάνει ότι η παράταση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως μια μεταβατική λύση, καθώς το βασικό αίτημα είναι να συμφωνηθεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο προστασίας και να εκδοθεί ένας κανονισμός της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.