Πρόσκληση για Εκπαίδευση Εθελοντών στη διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων από το “Hope For Children” CRC Policy Center

Ο Διεθνής, ανθρωπιστικός και ανεξάρτητος οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center προσκαλεί εθελοντές που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να δραστηριοποιηθούν στην εκπόνηση βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό σε παιδιά και νέους σε όλες τις πόλεις. 

Η εκπαίδευση θα είναι βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις και βία, και θα περιλαμβάνει θεωρία  και πρακτική εφαρμογή. Στην εφαρμογή, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν βιωματικά και να εμπλακούν σε προσομοίωση εργαστηρίων. 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν.

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας (γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Αθαλάσσας) τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9:00-13:00. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@uncrcpc.org μέχρι τη Τρίτη 05 Δεκεμβρίου , με τίτλο ‘’ΕΕΒΕ2023’’. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τη σχέση που έχουν με το αντικείμενο των θεματικών, όπως αυτή φαίνεται από το βιογραφικό. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

  • Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα πρέπει να είναι φοιτητές (κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί) ή επαγγελματίες σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία. 
  • Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να υλοποιήσουν βιωματικά εργαστήρια τουλάχιστον πέντε (5) φορές το χρόνο σε πρωινές ώρες. 
  • Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα κληθούν να διεξάγουν βιωματικά εργαστήρια σε εθελοντική βάση.