Πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με παιδιά: Δικαιοδοτικές διαδικασίες σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εις βάρος παιδιών

Το εγχειρίδιο JudEx+ για το Πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για μια αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά στο πλαίσιο δικαιοδοτικών διαδικασιών σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εις βάρος των παιδιών, προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής θεμελιωδών κατευθυντηρίων γραμμών όπως καταγράφονται σε διεθνώς δεσμευτικά κείμενα σαν την UNCRC, τη σύμβαση Λανζαρότε, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλα.

Το εγχειρίδιο αποσκοπεί να παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία σε εκπαιδευτές διεπιστημονικών ομάδων για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων. Κύριος στόχος είναι η πληρέστερη κατάρτιση των διεπιστημονικών ομάδων που έρχονται σε επαφή με παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο πλαίσιο δικαιοδοτικών διαδικασιών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο εδώ.