Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Το “Hope For Children” CRC Policy Center τιμά στις 6 Μαρτίου την Παγκόσμια Hμέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, ενός φαινομένου που χρήζει άμεσης και ολιστικής αντιμετώπισης. Εκατοντάδες παιδιά και στην Κύπρο βιώνουν επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά και βία εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου σε διάφορες μορφές όπως είναι η λεκτική, σωματική, και ηλεκτρονική βία.

Το Hope For Children διαχρονικά και συστηματικά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά θύματα, θύτες αλλά και παρατηρητές του φαινομένου αυτού, μέσα από τα πολυεπίπεδα προγράμματα που υλοποιεί. Στα πλαίσια αυτά διεξάγει βιωματικά εργαστήρια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία όλων των βαθμίδων Παγκύπρια σε συνεργασία με το Υπουργείου Παιδείας. Μερικά από τα στοχευμένα προγράμματα που εφαρμόζει ο Οργανισμός είναι το “Beat Bullying” μέσα από το οποίο εκπαιδεύει μαθητές χρησιμοποιώντας μεθόδους μη τυπικής μάθησης για να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό, και το πρόγραμμα CRC Clubs όπου στόχος τους είναι τα παιδιά να εκπαιδεύονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους που θεσπίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να λειτουργούν ως Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο σχολείο τους.

Παράλληλα, ο Οργανισμός σε συνεργασία με τον ΣΠΑΒΟ, λειτουργεί την Ευρωπαϊκή γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να καλούν δωρεάν και ανώνυμα για να λάβουν καθοδήγηση και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός προσφέρει κατ’ ιδίαν δωρεάν ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη σε παιδιά και γονείς, καθώς και μέσω της εθνικής γραμμής στήριξης 1466.

 Ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό, σωματικό επίπεδο και έχει αντίκτυπο στις σχολικές επιδόσεις όλων των εμπλεκόμενων, όπως είναι ο θύτης, το θύμα και οι παρατηρητές. Έρευνες έχουν δείξει πως ο σχολικός εκφοβισμός, συνδέεται με αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, με χαμηλές σχολικές επιδόσεις και με αισθήματα κατάθλιψης, τόσο στα θύματα όσο και στο θύτη, βραχυπρόθεσμα όπως και μακροπρόθεσμα. Επίσης, τα παιδιά αυτά μπορεί να παρουσιάσουν απότομες εναλλαγές στη διάθεση, δυσκολίες ύπνου και να παρουσιάζονται απομονωμένα.

Βάσει ερευνών, οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζεται ο σχολικός εκφοβισμός ποικίλουν, είτε είναι λόγω διαφορετικής σωματικής διάπλασης, εμφάνισης, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και τόπου καταγωγής. Το κοινό στοιχείο των λόγων εκφοβισμού είναι η διαφορετικότητα, ως εκ τούτου δύο από τις αιτίες του σχολικού εκφοβισμού φαίνεται να είναι ο φόβος προς το διαφορετικό και η έλλειψη ενσυναίσθησης. Επομένως, είναι σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως είναι οι δάσκαλοι, οι γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι και ψυχολόγοι, να είναι σε θέση να δράσουν προληπτικά, να δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας, συμπερίληψης και ανοιχτού διαλόγου.

Τα σχολεία χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο σε προληπτικά προγράμματα που να στοχεύουν στο σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, στη σωστή επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων. Επίσης, όλοι μας σαν κοινωνία πρέπει να είμαστε παραδείγματα προς μίμηση προς τα παιδιά μας, καθώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις, να δείχνουμε σεβασμό στο διαφορετικό, να αναγνωρίζουμε, να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε τα δικά μας άβολα και δύσκολα συναισθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Hope For Children” CRC Policy Center καλώντας στο 22103234, καθώς και μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας στο www.uncrcpc.org.cy.