Εγχειρίδιο Δικαιοσύνης & Δικαιωμάτων του Παιδιού σε γλώσσα φιλική πρoς το Παιδί

Άτοµα από 7 οργανισµούς σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες δουλεύουν µαζί για 2
χρόνια, για να δηµιουργήσουν εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν παιδιά που
έχουν βιώσει σεξουαλική βία.

 JudEx+: Προς µια δικαιοσύνη προστατευτική προς το παιδί, σε
περιπτώσεις σεξουαλικής βίας ενάντια σε παιδιά, είναι ένα πρόγραµµα που
θέλει: 1. Να στηρίξει τα παιδιά που έχουν πληγωθεί από σεξουαλική βία και να στηρίξει το δικαίωµα τους να ακουστούν, 2) Να βοηθήσει τα άτοµα που δουλεύουν µε τα παιδιά που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, να έχουν καλύτερη κατανόηση και να µιλούν στα παιδιά.

Μπορείτε να βρειτε Εγχειρίδιο Δικαιοσύνης & Δικαιωμάτων του Παιδιού σε γλώσσα φιλική πρός το Παιδί εδώ.