Ατομική Αξιολόγιση των υπόπτων ή κατηγορουμένων παιδιών

Το βιβλίο "Ατομική Αξιολόγιση των υπόπτων ή κατηγορουμένων παιδιών" δημοσιεύεται ως μέρος του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου του προγράμματος Δικαιοσύνης με τίτλο «Δικονομικές διασφαλίσεις κατηγορουμένων ή ύποπτων παιδιών: βελτίωση της εφαρμογής του δικαιώματος στην ατομική αξιολόγηση» (IA-CHILD) No. 802059 – JUST-JACC-AG-2017 ως παραδοτέο D10 (D5.2) .

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συγγραφέων και είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο: Ατομική Αξιολόγιση των υπόπτων ή κατηγορουμένων παιδιών