Σύναψη σημαντικών συνεργασιών από το "Hope For Children" με σκοπό την στήριξη παιδιών κατά την ενηλικίωση τους

Την εκδήλωση υπογραφής των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τους εταίρους και υποστηρικτές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTEGRA, πραγματοποίησε στις 23 Οκτωβρίου το “Hope For Children” CRC Policy Center στο κτήριο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εταίροι Center for Social Innovation, CARDET, SISTEMA Cyprus, Leroy Merlin, Cyprus Organization for Sustainable Education & Active Learning (SEAL), Kυπριακός Oργανισμός Aθλητισμού (ΚΟΑ), Kυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚOKEN), Junior Achievement Cyprus, Education & Information Technology Centre (EDITC) and Home For Cooperation.

Το Πρόγραμμα INTEGRA αντικατοπτρίζει την ανάγκη για υποστήριξη και καθοδήγηση του παιδιού σε φροντίδα στο να γίνει αυτόνομος ενήλικας και απευθύνεται προς τα παιδιά που προέρχονται από τις δομές φροντίδας και παιδιά που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από δομές παιδικής προστασίας, καθώς δεν πρέπει να στερούνται της ευκαιρίας για ανάπτυξη.

Στόχος του INTEGRA, το οποίο συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ref. REC-AG-2017 / REC-RCHI-PROF-AG-2017-785703), είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, μια κοινότητα που θα ενωθεί για να υποστηρίξει τα παιδιά σε μακροχρόνια φροντίδα πριν ενηλικιωθούν ή κατά την ενηλικίωση τους.

Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα δίκτυο που θα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία ανάπτυξης μέσα από 9 πυλώνες. Oι πυλώνες αυτοί είναι η Εκπαίδευση, η Κοινωνική συμμετοχή και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η Υγεία, η Επικοινωνία και η πολιτισμική αντίληψη, η Επαγγελματική σταδιοδρομία και απασχόληση, οι Δεξιότητες διαχείρισης οικονομικών, οι Ικανότητες αυτονόμησης και η εφηβική ανάπτυξη, οι Κρατικές διαδικασίες, νομοθεσία, δικτύωση και η Στέγαση. Οι πυλώνες στοχεύουν να στηρίξουν τα παιδία στην ολιστική κοινωνική και πολιτιστική τους ενσωμάτωση.

Σε δηλώσεις της η Διευθύντρια του Ανθρωπιστικού Τομέα του Οργανισμού κα. Άντρια Νεοκλέους, ανέφερε «Η σημαντική πρόκληση του έργου δεν είναι η υπογραφή των Πρωτοκόλλων αλλά η εφαρμογή αυτών παρέχοντας ευκαιρίες στους νέους αυτούς που ναανταποκρίνονται στις ανάγκες τους», δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα της συνεισφοράς των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Hope For Children επιθυμεί να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων οργανισμών, αλλά και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωποι των οποίων ήταν επίσης παρόντες, για την υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα INTEGRA ή και τους τρόπους που μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης του “Hope For Children” CRC Policy Center στο 22103234 ή μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού στο www.uncrcpc.org.cy.