“Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών”

Το “Hope For Children” CRC Policy Center πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου 2021 το Εθνικό Συνέδριο «Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών». Στο συνέδριο συγκεντρώθηκαν  παιδιά και εμπλεκόμενοι φορείς, επαγγελματίες, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και μίλησαν για το πέρασμα της πανδημίας και τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή των παιδιών όπως και για τα μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη των προκλήσεων που προέκυψαν.

Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, εκπρόσωπος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου, παιδιά-πρεσβευτές του οργανισμού, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και συνεργάτες του Hope For Children από τις ΗΠΑ, Αγγλία, Ολλανδία, και Βέλγιο οι οποίοι έκαναν τις παρεμβάσεις τους διαδικτυακά καθώς επίσης και ειδικοί επαγγελματίες του χώρου.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων και παρουσιάσεων αναδείχθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών. Έγιναν αναφορές στον αυξημένο κίνδυνο του grooming και της διαδικτυακής σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά, καθώς επίσης και στη δυσκολία από μέρους των θυμάτων να προβούν σε καταγγελίες κατά τη διάρκεια των περιόδων εγκλεισμού. Το γεγονός ότι τα σχολεία ήταν κλειστά και γενικότερα η επαφή με επαγγελματίες υγείας και λειτουργών υπηρεσιών ήταν μειωμένη φαίνεται να επηρέασε αρνητικά την υποβολή καταγγελιών για θέματα βίας και παραμέλησης ενάντια στα παιδιά. Σημαντική αναφορά και ανάλυση έγινε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν διάφορες ομάδες παιδιών συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες, παιδιά από χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο και παιδιά εν κινήσει - ασυνόδευτα παιδιά, ιδιαίτερα όσο αφορά τη πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες στήριξης. 

Το συνέδριο έδωσε φωνή στα ίδια τα παιδιά τα οποία μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την πανδημία, και τα συναισθήματα που βιώσαν τόσο κατά τη διάρκεια των εγκλεισμών όσο και κατά την επιστροφή τους στο σχολείο. Μεταξύ άλλων, εξέφρασαν έντονα την ανάγκη που υπάρχει να δοθεί έμφαση στην ψυχική τους υγεία, εκτός από την κάλυψη των αναγκών της τυπικής εκπαίδευσης, και την ανάγκη που υπάρχει να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία με τους απαραίτητους επαγγελματίες για να παρέχουν συναισθηματική στήριξη και καθοδήγηση σε όσα παιδιά την χρειάζονται.  

Τέλος, τονίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασης καθώς επίσης και οι πολυδιάστατες κοινές προσπάθειες που γίνονται για να αναγνωριστούν και να αγκαλιαστούν τα παιδιά ως μία ευάλωτη ομάδα που δέχτηκε μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα της και ήρθε αντιμέτωπη με αρκετές προκλήσεις.

Ολόκληρο το συνέδριο θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι του “Hope For Children” CRC Policy Center στο You Tube, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το 22103234.