Το Hope For Children εκφράζει την ικανοποίηση του για το επικείμενο Νομοσχέδιο για την Αναδοχή Παιδιών

Την πλήρη ικανοποίησή του για την επικείμενη προώθηση προς έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, του Νομοσχεδίου για την Αναδοχή Παιδιών, εκφράζει ο ανθρωπιστικός οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC), που μεταξύ άλλων υλοποιεί παγκύπριο πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών. Το Νομοσχέδιο, κρίνεται σημαντικό για τη θεσμοθέτηση της ανάδοχης φροντίδας για τα παιδιά που τίθενται υπό την φροντίδα του κράτους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Hope for Children, ως εξειδικευμένος φορέας σε θέματα αναδοχής και παιδικής προστασίας,  είχε προχωρήσει, κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, σε κατάθεση εισηγήσεων οι οποίες φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη κατά την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου που πρόκειται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Το πρόγραμμα Ανάδοχων Οικογενειών του Οργανισμού, υλοποιείται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) μετά από υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και με χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Στόχος του, η διασφάλιση της προστασίας, της φροντίδας και του συμφέροντος του παιδιού το οποίο στερείται το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ρόλος του HFC αφορά στην προώθηση και υποστήριξη του θεσμού της αναδοχής μέσα από την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψήφιων ανάδοχων γονέων, την εκπαίδευση και ψυχο-κοινωνική στήριξη των εγκεκριμένων ανάδοχων γονέων, καθώς και την παρακολούθηση και επαναξιολόγηση των εγκεκριμένων ανάδοχων γονεών με την εμπλοκή των αρμόδιων λειτουργών των ΥΚΕ. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανάδοχων οικογενειών, το Hope For Children παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερες από 330 ανάδοχες ή/και υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες παγκύπρια.