Ομάδες Διακοπής Μίσους (Hate Interrupter Teams/ ΗΙΤ) – Οι Βέλτιστες Πρακτικές

Οι Ομάδες Διακοπής Μίσους (Hate Interrupter Teams/ ΗΙΤ): Οι νέοι αντιμετωπίζουν την ρητορική μίσους ενάντια στους μετανάστες και τις μειονότητες, μέσω συμμετοχικής και δημιουργικής εκστρατείας, είναι το 24-μηνο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Επιτροπή Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ολοκληρώθηκε το 2020. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός νέου Ευρωπαϊκού μοντέλου ενδυνάμωσης νέων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων ενάντια στους μετανάστες.

Το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών έχει ως στόχο την επανεξέταση και τη δημοσίευση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση των νέων για την εξουδετέρωση της ρητορικής μίσους στο πλαίσιο του έργου HIT.

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο εδώ.