Φρένο στην Παραπληροφόρηση: Οι Γονείς έχουν Δικαίωμα στην Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Το "Hope For Children" CRC Policy Center, συμμετέχει στη πρωτοβουλία που συντονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. 

Ως οργανισμοί και φορείς που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζουν τη σημασία της θεσμοθέτησης και εφαρμογής της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την παραπληροφόρηση που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. 

Διαπιστώνουμε ότι διαδίδονται εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες, μέσω αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων Αγωγής Υγείας Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν ζητήματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Επιπλέον, έχουμε διαπιστώσει ότι έχει διαδοθεί ένα ερωτηματολόγιο από μια άτυπη ομάδα γονέων, με θέμα ‘Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία’, το οποίο επίσης βασίζεται σε εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν διαμορφωθεί με τρόπο μεροληπτικό και δεν αντανακλά την πραγματικότητα του υφιστάμενου περιεχομένου της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 

Η παραπληροφόρηση που καλλιεργείται και οι προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ενδέχεται να επιφέρουν ένα αρνητικό αντίκτυπο σε μεγάλες μερίδες γονέων, κηδεμόνων, παιδιών και εφήβων, δημιουργώντας ανησυχίες και αρνητικές εντυπώσεις για το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στα ζητήματα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Επιπρόσθετα, το αρνητικό αυτό κλίμα φαίνεται να προκαλεί αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς αποθαρρύνει μερίδα εκπαιδευτικών να διδάσκουν κάποια από τα ζητήματα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Πάνω από όλα, στερεί το δικαίωμα των παιδιών στην έγκυρη πληροφόρηση και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που σκοπό έχουν την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία τους (όπως π.χ. την ολιστική ανάπτυξη του εαυτού, την υγιή εικόνα του σώματος, τη διαχείριση των αλλαγών στην εφηβεία, την αυτενέργεια, την αυτονομία, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, την κατανόηση της έννοιας της συναίνεσης, την αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, τον σεβασμό στην ποικιλομορφία, τη συμπερίληψη, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την προστασία από όλες τις μορφές βίας/εκφοβισμού κ.λπ.). 

Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση υπάρχει ως θεματική ενότητα, στα δημόσια σχολεία εδώ και 13 χρόνια. Αποτελεί πολιτική του ΥΠΑΝ και στηρίζεται από διάφορους φορείς (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων, Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών, Συμβούλιο Φωνή, Κοινωνία των Πολιτών κ.α.). Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση καλύπτει νομικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι σε συμβάσεις όπως μεταξύ άλλων τη Συνθήκη Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, καθώς και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Υπενθυμίζεται, επίσης, η θεσμοθέτηση της εφαρμογής της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (ο Περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος, 2022). Η δημόσια παιδεία, ως βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας, έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει το δικαίωμα των παιδιών στην ηλικιακά κατάλληλη ενημέρωση και την αποδεδειγμένη προστασία που παρέχει η εφαρμογή της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι Συνομοσπονδίες Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης, το ΥΠΑΝ, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οφείλουν να ενημερώνουν σε συστηματική βάση κυρίως τους γονείς/κηδεμόνες και την κοινή γνώμη τόσο για το βαρυσήμαντο ρόλο της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στην υγιή ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών και εφήβων, όσο και για το υφιστάμενο περιεχόμενο της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζεται στα σχολεία. 

Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση διαφυλάττει το κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας, και καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό μέτρο πρωτογενούς πρόληψης σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών αλλά και κάθε μορφής βίας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να βάλουν φρένο στην παραπληροφόρηση για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και να στηρίξουν ουσιαστικά την εφαρμογή της. 

Για εγκυρότερη ενημέρωση σε σχέση με το περιεχόμενο της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους συνδέσμους του ΥΠΑΝ: https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp14641a (Προδημοτική Εκπαίδευση) https://sch.cy/sd/299/leme_ochi_odigos_sexoualikis_diapaidagogisis.pdfhttps://agogyd.schools.ac.cy/index.php/el/ (Δημοτική εκπαίδευση) https://agogym.schools.ac.cy/index.php/el/ (Μέση εκπαίδευση) https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp15726b (Πίνακας περιεχομένου της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) 

Το δελτίο Τύπου συνυπογράφουν οι ακόλουθοι οργανισμοί και φορείς: 

 1. Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 2. Ερευνητική Μονάδα «Φύλο, Κοινωνία και Ταυτότητα» του Κέντρου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου SOSCIEATH 
 3. Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ» 
 4. Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS 
 5. Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού 
 6. Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής 
 7. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
 8. Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας 
 9. Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού(ΠΣΕΠΕΠ) 
 10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα» 
 11. Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου(ΠΙΚ) 
 12. Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση 
 13. Σύνδεσμος Καθηγητών/τριών Αγωγής Υγείας-Οικιακής Οικονομίας 
 14. Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου 
 15. Tμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 16. Φίλοι της Γης 
 17. Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου 
 18. Birth Forward 
 19. CARDET 
 20. Center for Social Innovation (CSI) 
 21. Cyprus Academic Dialogue 
 22. Gender Advisory Team 
 23. Generation for Change CY 
 24. Hands Across the Divide 
 25. "Hope For Children" CRC Policy Center 
 26. NGO Support Centre 
 27. Youth for Exchange and Understanding (YEU)