Φιλοξενία της 25ης Συνεδρίας της Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη 25η Συνεδρία της Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο που διοργάνωσε και φιλοξένησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνεδρία συμμετείχε με εκπρόσωπο του και το “Hope For Children” CRC Policy Center, έχοντας το καθεστώς παρατηρητή στην Επιτροπή Λανζαρότε. Μέρος της ατζέντας ήταν οι δράσεις της Κύπρου για την επίτευξη πολυθεματικής προσέγγισης και διυπηρεσιακής συνεργασίας στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση.

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Λανζαρότε είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης Λανζαρότε για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το «Hope For Children» CRC Policy Center, υποδέχτηκε τα μέλη της Επιτροπής στο «Σπίτι του Παιδιού» όπου επαγγελματίες του οργανισμού παρουσίασαν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κάτω από την ίδια στέγη σε παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και τις οικογένειες τους, βάση των Διεθνών προδιαγραφών που έχουν ως πρωταρχικό μέλημα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, την πολυθεματικότητα και διυπηρεσιακή διαχείριση. Το Σπίτι του Παιδιού (ΣτΠ) διαχειρίζεται περιπτώσεις που διερευνώνται για ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ανηλίκων, παρέχοντας υπηρεσίες όπως η δικανική συνέντευξη, ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, θεραπεία και αποκατάσταση. Στον πλαίσια λειτουργίας του ΣτΠ, το προσωπικό του Hope For Children συνεργάζεται με εκπροσώπους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Αστυνομία Κύπρου, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ), τις Ιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργεία Παιδείας.

Ο Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center, θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί φαινόμενο το οποίο οφείλει να αντιμετωπίζεται καθολικά, τόσο από το κράτος και τα θεσμικά του όργανα, όσο και από την ίδια την κοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανθρωπιστικό Τομέα του οργανισμού στο 22103234.