Λευκή Βίβλος σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης φιλικών προς τα παιδιά, σε περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης Βία κατά προσφύγων και μεταναστριών

Η έμφυλη βία (ΕΒ) θεωρείται πολύ συχνά ωςιδιωτικό, οικογενειακό ζήτημα. Πρόκειται για ένα κοινό κοινωνικό πρόβλημα που μπορεί να περιοριστεί μακροπρόθεσμαμέσα από την προώθηση μηδενικής ανοχής σε όλες τις μορφές βίας και κατάλληλη δράση, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σεεπαγγελματικό επίπεδο.

Επαγγελματίες από διάφορους τομείς κατά την ολοκλήρωση του έργου BASE, συνεργάστηκαν για να παρέχουν πληροφορίες και να υποστηρίξουν τις δικαστικές διαδικασίες που γίνονται με φιλικό προς τα παιδιά και πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο. Η Λευκή Βίβλος BASE αναπτύχθηκε από τους επαγγελματίες και είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των κοριτσιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τη Λευκή Βίβλο.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες δημοσιεύσεις σχετικά με το έργο BASE.

Το έργο BASE (REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017/809952) συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.