Ο πόλεμος στην Ουκρανία βασική αιτία για την αύξηση των περιπτώσεων εξαφανισμένων παιδιών

Η 25η Μαΐου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων παιδιών και με την ευκαιρία αυτή, η ομοσπονδία Missing Children Europe κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με τον αντίκτυπο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, που έχει θέσει χιλιάδες παιδιά σε κίνδυνο βίας, εμπορίας, σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και εξαφάνισης.

Σήμερα, το Missing Children Europe δημοσιεύει έκθεση για τα παιδιά που αναφέρθηκαν ως εξαφανισμένα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών του πολέμου και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να παρέχουν υποστήριξη και προστασία σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο να εξαφανιστούν, λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του πολέμου στην Ουκρανία, ο ΜΚΟ Magnolia, ο οργανισμός που λειτουργεί τη Γραμμή Βοήθειας 116 000, κατέγραψε μια τεράστια αύξηση στις αναφορές για εξαφανισμένα παιδιά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν περισσότερες από 2,100 περιπτώσεις παιδιών που εξαφανίστηκαν εντός της Ουκρανίας λόγω της κινητικότητας του πολέμου (σε σύγκριση με 182 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στη γραμμή σε περίοδο ειρήνης το 2020). Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών, υπάρχουν 15 διασυνοριακές περιπτώσεις παιδιών που εξαφανίστηκαν αναζητώντας ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέρος των υποθέσεων αυτών οφείλεται στην προσωρινή απώλεια επαφής λόγω ζημιών σε διάφορες υποδομές, αλλά με ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων να παραμένει ανεξιχνίαστος.

Σύμφωνα με το Γραφείο της Ουκρανής Επιτρόπου Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 232 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 427 παιδιά τραυματίστηκαν από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο συνολικός αριθμός των Ουκρανών παιδιών που υπέφεραν σωματικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, είναι αδύνατο να εξακριβωθεί.

Παρά τις σκληρές συνθήκες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της μη πρόσβασης στο γραφείο και στην τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας 116 000, ο Ουκρανικός ΜΚΟ Magnolia, δεν σταμάτησε να στηρίζει τις περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών και οικογενειών. Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, οι λειτουργοί των τηλεφωνικών γραμμών κρύβονταν υπόγεια χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα για να συνεχίσουν να λαμβάνουν αναφορές και να αναζητούν εξαφανισμένα παιδιά, καθώς και να παρέχουν ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Χάρη στη διασυνοριακή συνεργασία και την υποστήριξη του Missing Children Europe και των μελών του που λειτουργούν τις τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας 116 000, πολλά παιδιά από την Ουκρανία που εξαφανίστηκαν καθώς έφευγαν προς ασφαλείς περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή και επανασυνδέθηκαν με τις οικογένειές τους.

Το Missing Children Europe καλεί τα κράτη-μέλη, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβουν ευθύνη για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τόσο στην Ουκρανία, όσο και στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά θα επανενωθούν εν τέλει με τις οικογένειές τους, με ασφάλεια. Για να βοηθηθεί ο εντοπισμός όλων των παιδιών και των οικογενειών που εξαφανίστηκαν και εξακολουθούν να αγνοούνται λόγω του πολέμου, απαιτείται επένδυση στις δυνατότητες της τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας 116 000 στην Ουκρανία και στις γειτονικές χώρες.

Στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκά εναρμονισμένη γραμμή 116 000 λειτουργεί από το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) και τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ως μέλη του MCE. Η γραμμή λειτουργεί 24ωρη βάση για την πρόληψη και τον χειρισμό εξαφανίσεων και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τους συγγενείς εξαφανισμένων παιδιών.  Παρέχει επίσης συντονισμό με τις αρχές και ΜΚΟ σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, HFC και ΣΠΑΒΟ έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για τη λειτουργία της γραμμής βοήθειας.

Συνολικά, το δίκτυο των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για εξαφανισμένα παιδιά λειτουργεί από εθνικούς οργανισμούς σε 32 χώρες στην Ευρώπη. Τα παιδιά και οι οικογένειες που καλούν στις Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116 000 για τα εξαφανισμένα παιδιά, λαμβάνουν δωρεάν και άμεση ψυχολογική, κοινωνική, νομική και διοικητική υποστήριξη. Οι Ευρωπαϊκές Γραμμές Βοήθειας 116 000 παρέχουν επίσης ένα ζωτικής σημασίας κεντρικό σημείο επικοινωνίας και συντονισμού για διασυνοριακές υποθέσεις εξαφανισμένων παιδιών.

Για το Missing Children Europe:

Το MCE είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία για περιπτώσεις εξαφάνισης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, εκπροσωπώντας 31 οργανισμούς από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Η ομοσπονδία παρέχει σύνδεση μεταξύ έρευνας, πολιτικών και οργανισμών για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης που προκαλείται από ή έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση τους.