Το Hope For Children γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γραμμών Βοήθειας για Παιδιά

Η 17η Μαΐου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Γραμμών Βοήθειας για Παιδιά.  Κάθε χρόνο, αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη δουλειά που κάνουν οι γραμμές βοήθειας για παιδιά σε όλο τον κόσμο. Η ιδιαιτερότητα αυτών των γραμμών είναι ότι δίνουν φωνή στην πιο ευάλωτη ίσως ομάδα του πληθυσμού που συχνά δεν έχει τρόπους να ακουστεί και τα δικαιώματά της παραβλέπονται, και έτσι διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά μπορούν να λάβουν τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζονται.

Ο Διεθνής, Ανεξάρτητος, Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, έχοντας ως όραμα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, παρέχει μεταξύ άλλων και τηλεφωνικές υπηρεσίες στήριξης για παιδιά. Συγκεκριμένα, λειτουργεί τις παρακάτω γραμμές βοήθειας με επίκεντρο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού:

Γραμμή Βοήθειας “Hope For Children” 1466: Πρόκειται για τη νέα γραμμή του οργανισμού που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ώστε να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς χρέωση σε όποιον καλεί. Η γραμμή απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και οικογένειες για παροχή ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης για θέματα που αφορούν στην προστασία των παιδιών.

Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116 111: Η Γραμμή απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους, και λειτουργεί μεταξύ 12:00 - 20:00από Δευτέρα έως Παρασκευή, και το Σάββατο μεταξύ 09:30-14:00.Η Ευρωπαϊκά εναρμονισμένη γραμμή τίθεται σε εφαρμογή στη Κύπρο από το “Hope For Children” CRC Policy Center μαζί με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια.

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000: Η Γραμμή αυτή μπορεί να καλείται δωρεάν και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, όλο το 24ωρο. Η Γραμμή 116000 αποτελεί ένα εργαλείο για την πρόληψη και το χειρισμό εξαφανίσεων παιδιών, για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τους συγγενείς εξαφανισμένων παιδιών, καθώς και για το συντονισμό με τις αρχές και ΜΚΟ σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Το HFC μαζί με το ΣΠΑΒΟ έχουν αναλάβει τη λειτουργία της στη Κύπρο, στη βάση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο οργανισμοί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

To HFC αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Child Helpline International, ώστε να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές για τις γραμμές στήριξης παιδιών που προτείνονται διεθνώς.

Το Child Helpline International αποτελείται από 173 μέλη από 142 χώρες σε όλο τον κόσμο και ενώνει τα μέλη του με κοινό στόχο να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών και να ενισχύσουν τη φωνή τους. Κάθε χρόνο, οι γραμμές βοήθειας για παιδιά παγκοσμίως ανταποκρίνονται σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ατομικά αιτήματα για βοήθεια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Γραμμών Βοήθειας για Παιδιά 2020 είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους τους επαγγελματίες που συνέχισαν να προσφέρουν απρόσκοπτα τη στήριξή τους μέσα από τις γραμμές βοήθειας στα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν σε καθημερινή βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Γραμμή του Hope For Children 1466.