Ποιοι ειμαστε

Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ένας Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε με βάση τα πρότυπα και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολείται με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική, σχετικά με την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στη βάση και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Η λειτουργία του οργανισμού βασίζεται στην αρχή της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Στόχος μας, είναι να το πετύχουμε μέσω της εφαρμογής ποικίλων προγραμμάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και μέσω της ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν στη χώρα υποδοχής.