Υπηρεσίες Έρευνας και Δημοσίευσης

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το Κύριο Έργο του είναι:

  • Να αναλαμβάνει και να συντονίζει ερευνητικές πρωτοβουλίες, μαζί και με εξωτερικούς συνεργάτες.
  • Να συμβάλλει στις ερευνητικές πρωτοβουλίες των συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού.
  • Να αναλαμβάνει ανάλυση νόμων και πολιτικών σχετικά με τα παιδιά και εξεύρηση σημείων για προάσπιση ή/και έρευνα.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Το “Hope For Children” CRC Policy Center έχει δεσμευτεί να βοηθά δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές, δικηγόρους υπεράσπισης, το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman) στη δημιουργία εθνικών μηχανισμών πρόληψης των πολιτών και άλλους φορείς μέσα στο ποινικό σύστημα δικαιοσύνης, ούτως ώστε να εμπλέκονται πιο αποτελεσματικά με μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούν να εκφράσουν την γνώμη και τις ανησυχίες τους. Παρ’ ότι κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με τα δικαιώματα του παιδιού απαιτεί μέτρα προσαρμοσμένα προς αυτό, μια πληθώρα από Οργανισμούς έχουν καταβάλλει προσπάθειες για να εκπαιδευτούν μέσα από προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που παρέχει ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη. Τα προγράμματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτημα διεθνών, περιφερειακών και τοπικών οργανισμών. Η μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων σε επαγγελματίες θεωρείται θεμελιώδες αρχή του Οργανισμού, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα βασισμένο στην τεχνική της εκπαίδευσης- του-εκπαιδευτή με πολλαπλά και σημαντικά οφέλη. Οι πρωτοβουλίες μας επικεντρώνονται σε διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης και στην “εκμάθηση που επικεντρώνεται στο πρόβλημα”, συμβάλλοντας και βοηθώντας στην ανάπτυξη διαδραστικού διαλόγου και στρατηγικών εκμάθησης θεμάτων επικεντρωμένων στο πρόβλημα. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην πρακτική κατανόηση της θεωρίας πίσω από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα/ Νομοθεσία για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στους κατάλληλους μηχανισμούς για την προστασία αυτών.