Βιογραφικό

Image alt
Joseph Varughese
Γενικός Διευθυντής

Ο Joseph Varughese έχει πτυχίο στη Φιλοσοφία (ΒΑ) και στην Εκπαίδευση (B.Ed). Επίσης έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία (ΜΑ) και συνέχισε με μάστερ στις Διεθνείς Σχέσεις (MA).

Joseph Varughese είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ανθρωπιστικού οργανισμού "Hope For Children" UNCRC Policy Center, και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού διεθνώς. Το 2011 ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Comenius στη Σλοβακία. Ως κοινωνικός λειτουργός έχει την άδεια να ασκεί το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας στη Κυπριακή Δημοκρατία από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (Άδεια No: 446 / 01-07-2010). Παρέχει συμβουλές πάνω σε στρατηγικές και τακτικές lobby, κανονίζει επισκέψεις lobby και διεξάγει lobby για τη χάραξη και αλλαγή πολιτικής και αντιμετώπισης για και για λογαριασμό κυβερνήσεων, ΜΚΟ, διακυβερνητικών οργανώσεων και τον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Varughese είναι ο εθνικός συντονιστής του Προγράμματος «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη» (Separated Children in Europe Programme) (SCEP). Ο κ. Varughese είναι επίσης ο συντονιστής του Παρατηρητηρίου Επιστροφής Ασυνόδευτων Παιδιών.