Βιογραφικό

Image alt
Joseph Varughese
Γενικός Διευθυντής

Ο Joseph Varughese έχει πτυχίο στη Φιλοσοφία (BA honors) και στην Εκπαίδευση (B.Ed). Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία (MA) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις (MA).

Ο κ. Varughese είναι Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC Policy Center και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού σε διεθνές επίπεδο. Το 2011 ο Joseph ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Comenius στη Σλοβακία. Ως κοινωνικός λειτουργός έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ο Joseph είναι διάπυριος σύμβουλος για στρατηγικές και τακτικές επιρροής, διοργανώνει επισκέψεις επιρροής και ασκεί πίεση για χαράξεις πολιτικής για λογαριασμό κυβερνήσεων, ΜΚΟ, διακυβερνητικών οργανισμών και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Joseph εκπροσωπεί την οργάνωση σε διακυβερνητικούς οργανισμούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ και οργανισμούς του ΟΗΕ. Ο Joseph συντονίζει διάφορα έργα της ΕΕ και εθνικά προγράμματα για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως το JudEx +: Προς μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας κατά παιδιών, CONVEY, 116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για Παιδιά και Εφήβους και Hotline 116111 . Το 2017 συντόνισε την ίδρυση του «Παιδιού του Σπιτιού» για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο.