Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ετήσια ολοήμερη συνάντηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Την Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 31η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) στην Γενεύη, η οποία συνήλθε για την Ετήσια Ολοήμερη Συνάντηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επικεντρώνοντας, φέτος, στην πληροφορία και τις τεχνολογίες επικοινωνίας καθώς και στην σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Οι τεχνολογίες επικοινωνίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το διαδίκτυο καθώς και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, γίνονται όλο και περισσότερο μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών καθώς χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και κατά την διασκέδασή τους κατά την κοινωνική τους διάδραση. Μέσω αυτής της παρουσίας στα δίκτυα, τα παιδιά τίθενται προ αυξημένων κινδύνων, όπως η έκθεση σε εικόνες και υλικό βίας, bullying, παρενόχληση, σεξουαλική παρακίνηση ή διαδικτυακή αποπλάνηση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Έτσι, η συνάντηση αυτή ήταν μια ευκαιρία να συζητηθούν τον καλύτερο τρόπο για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των παιδιών και την ενδυνάμωσή τους, με τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας.

Κατά την διάρκεια των δύο πάνελ συζητήσεων, εκπρόσωποι συναντήθηκαν προκειμένου να εμβαθύνουν στην διεθνική κατανόηση του ρόλου που έχουν οι τεχνολογίες επικοινωνίας στην πρόσβαση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα και στην πληροφορία καθώς και στην έκθεση των παιδιών σε επιβλαβείς καταστάσεις. Η προσπάθεια αυτή περιελάβανε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την εκπόνηση στρατηγικών και την εγκαθίδρυση ενός δικτύου προστασίας για την παροχή ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο καθώς και την διερεύνηση συστάσεων για την πρόληψη και την ποινικοποίηση της διαδικτυακής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Το πρώτο πάνελ επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου και τις προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει. Άλλα θέματα που τέθηκαν σε αυτό το πάνελ ήταν οι νέες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας και η σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης. Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε στους τρόπους καταπολέμησης και πρόληψης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης  παιδιών μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας. Σε αυτό το πάνελ συζητήθηκαν προγράμματα πρόληψης ανεπτυγμένα από τη UNICEF, το προφίλ των δραστών εκμετάλλευσης, ο ρόλος δημόσιων φορέων (όπως οι υπηρεσίες νομικής υποστήριξης) και ιδιωτικών φορέων (όπως η Google, Inc.), οι προοπτικές σχετικά με τις ορθές πρακτικές στην Λατινική Αμερική αναφορικά με την χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας για την πρόληψη της εκμετάλλευσης και της ενίσχυσης των παιδιών.

Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποσκοπεί στην περαιτέρω ενσωμάτωση ενημερωμένων και εξειδικευμένων γνώσεων αλλά και συστάσεων σχετικά με την χρήση της πληροφορίας και τις τεχνολογίες επικοινωνίας, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα του παιδιού, στην ημερήσια διάταξη των Ηνωμένων Εθνών.

Το “Hope For Children” UNCRC Policy Center θεωρεί την σεξουαλική εκμετάλλευσης παιδιών σοβαρό αδίκημα. Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” UNCRC Policy Center, κος Joseph Varughese, τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών προστασίας των παιδιών από την διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση, κάτι το οποίο αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις χώρες σε όλο τον κόσμο.