Το

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center και οι Φίλοι της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 8 Νοεμβρίου του 2016.

Το όραμα του “Hope For Children” CRC Policy Center είναι να συμβάλει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και να υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των νέων στην κοινωνία. Στόχος του είναι να προασπίζει και να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών, ανεξαρτήτως της εθνικότητας τους, με βάση τα προτύπα και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, των Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σύνδεσμος Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών «Θερμοκοιτίδα Αγάπης»,  αναπτύσσει μια σειρά δράσεων, συμπεριλαμβανομένου: της προώθηση της γνώσης και της ενημέρωσης σχετικά με τα προβλήματα υγείας των βρεφών και τις ιδιαιτερότητες των πρόωρων νεογνών σε όλα τα στάδια της ζωής τους, την αντιμετώπιση των κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών προβλημάτων του ασθενούς και της οικογένειάς του που προκύπτουν από τις νεογνικές διαταραχές, ενώ παράλληλα επικοινωνεί και συνεργάζεται με οργανώσεις στο εξωτερικό με κοινούς στόχους και οργανώνει εκδηλώσεις με θέμα την περιγεννητική φροντίδα.

Στο πλαίσιο αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο Οργανισμοί θα εργαστούν για την ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις τους στα παιδιά, στους νέους και στην οικογένεια, αλλά και με τη διοργάνωση συλλογικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων.  

Αυτή η συνεργασία δημιουργεί την δυνατότητα για  την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και ιδεών με τα μέλη των εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά των γειτονικών χωρών, με σκοπό να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τα παιδιά και τη νεολαία. Θα παρέχεται σε μόνιμη βάση ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες που βιώνουν πρόωρο τοκετό καθώς και κατάρτιση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας με σκοπό την βελτίωση της μητρικής και νεογνικής υγείας.

«Αυτή η καινούργια και πολλά υποσχόμενη συνεργασία, υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο Οργανισμών για την προστασία κάθε παιδιού αλλά  και να προωθήσει τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας», δήλωση η Πρόεδρος της «Θερμοκοιτίδας Αγάπης». Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC Policy Center τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με έναν τόσο δραστήριο σύνδεσμο με πολύ σημαντική προσφορά στην Κυπριακή κοινωνία, όπως η «Θερμοκοιτίδας Αγάπης».