Πρωτόκολλο Συμφωνίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Η κοινοπραξία μεταξύ "Hope For Children" UNCRC Policy Center και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (SPAVO), υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Γραμμής για Αγνοούμενα Παιδιά 116000. Η ανοιχτή γραμμή λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Daphne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ανοιχτή Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά 116000 είναι ένα εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου των αγνοουμένων παιδιών, πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης για συγγενείς αγνοουμένων παιδιών, καθώς επίσης και συντονισμού με κρατικές αρχές και ΜΚΟ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο κυπριακό δίκαιο, σύμφωνα με τον Περί Παιδίων Νόμο 83 (I) / 1999,άρθρο 2, το «παιδί» ορίζεται ως άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο όρος «αγνοούμενο παιδί», παρ’ ότι δεν έχει προβλεφθεί από το κυπριακό δίκαιο, ορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες ως το παιδί του οποίου η τύχη αγνοείται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του. Βέβαια, σε εθνικό επίπεδο, ο Ποινικός Κώδικας ορίζει και ποινικοποιεί την απαγωγή παιδιού, την απαγωγή παιδιού από γονέα χωρίς την συναίνεση του άλλου (γονέα) ή άλλου κηδεμόνα του παιδιού και την απαγωγή νεαρής γυναίκας, εφηβικής ηλικίας.

Η Ανοιχτή Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά έχει στελεχωθεί από εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να παράσχει υποστήριξη σε γονείς αγνοουμένων παιδιών, να ανατροφοδείται με πληροφορίες από πολίτες σχετικά με κάποιο παιδί του οποίου η τύχη αγνοείται και να πραγματοποιεί επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περίπτωση, σε άμεση συνεργασία με την Αστυνομία.

Με την γραμμή βοήθειας 116000, γονείς εξαφανισμένων παιδιών στη χώρα τους ή σε κάποιο άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που έχουν ανάγκη καθώς ο αριθμός στηρίζεται στην συνεργασία εθνικών οργανισμών που ειδικεύονται στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Η υπηρεσία στηρίζει του γονείς συναισθηματικά και πρακτικά στο να βρουν το παιδί τους. Επίσης, η υπηρεσία αυτή συμβάλλει στην πρόληψη νέων εξαφανίσεων και συνεργάζεται με την Αστυνομία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Συμπερασματικά, η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις αγνοουμένων παιδιών:

  • Παιδιά που εγκατέλειψαν το σπίτι τους
  • Απαγωγή του κοινού ποινικού δικαίου
  • Απαγωγή από γονέα
  • Αγνοούμενοι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες
  • Αγνοούμενα τραυματισμένα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αγνοούμενα παιδιά

For more information you can contact:

photo

Aliki Varella

Programmes Development Officer

Phone: +357 22 103234

Fax: +357 22 104021

E-mail: varella.a@uncrcpc.org