Υπογράφηκε Συμφωνία Επιδότησης μεταξύ Υπεύθυνης Αρχής και Τελικού Δικαιούχου για το Κέντρο Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανήλικους

Συμφωνία Επιδότησης για τη Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών υπογράφηκε μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής (Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών) και του Τελικού Δικαιούχου,  HFC “Hope For Children” UNCRC Policy Centre.

Η συμφωνία, με προϋπολογισμό €1,033,367.07, αφορά στην υλοποίηση έργου για σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος για παροχή φιλοξενίας σε ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών. Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία στέγης για παροχή φιλοξενίας και παράλληλα η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται στην εν λόγω ομάδα στόχο.

To Κέντρο θα φιλοξενεί μέχρι 45 ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι έχουν κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» ή/και εκκρεμεί αίτησή τους για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο δύναται να φιλοξενήσει και ασυνόδευτους ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Το έργο θα καλύψει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, κόστος επίπλωσης/εξοπλισμού και κόστος διατροφής των διαμενόντων. Επίσης, ο Τελικός Δικαιούχος θα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλους τους διαμένοντες σε συστηματική βάση και τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης από επαγγελματία Ψυχολόγο. Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες ένταξης, αποκατάστασης και βιώσιμης λύσης από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου.

Το Κέντρο θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς κι άλλα συναφή διεθνή πρότυπα.

Το έργο θα υλοποιείται σε στενή συνεργασία τόσο με τον Τελικό Δικαιούχο “Hope For Children” και εταίρους του το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και την Action PR & Publications Ltd, όσο και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ως νόμιμο κηδεμόνα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο τελικός Δικαιούχος επελέγη μετά από διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2015 κάτω από το Ταμείο  Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020: Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το  εν λόγω Ταμείο της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και οργάνωση της εν λόγω δράσης έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο κάτω από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, με προϋπολογισμό €197,185.52 και περίοδο υλοποίησης από τις 14/7/2014 μέχρι την 30/6/2015. Την υλοποίηση της δράσης ανέλαβε και πάλι ως Τελικός Δικαιούχος o Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children”  με εταίρο το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. 

Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών