2η Διακρατική Συνάντηση του ευρωπαϊκού Προγράμματος CONVEY

Το "Hope For Children" CRC Policy Center φιλοξένησε τη 2η διακρατική συνάντηση του προγράμματος CONVEY Counteracting sexual violence and harassment: Engaging Youth in schools in digital education on gender stereotyping, σε συνεργασία με οργανώσεις από 5 χώρες: CESIE (Italy), Gender Alternatives Foundation (Bulgaria), The Smile of the Child (Greece), Sexual Violence Centre Cork (Ireland), Westminster City Council (UK). 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα από τις πρώτες συναντήσεις με τις ομάδες νέων, αλλά και ανθρώπους που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη που συμμετέχουν σε όλες τις χώρες, και στόχο έχουν να συμβάλλον στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Το "Hope For Children" CRC Policy Center  και οι 5 ευρωπαϊκοί οργανισμοί-εταίροι, εργάζονται για να επιτευχθεί η βέλτιστη δομή και περιεχόμενο του ψηφιακού αυτού παιχνιδιού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για τη βία με βάση το φύλο. 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους και εκπαιδευτές θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί, εστιάζοντας στο πώς το προαναφερθέν ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της τάξης και να ενημερώσει τους νέους σχετικά με την έννοια και τις συνέπειες της σεξουαλικής βίας και των στερεοτύπων των φύλων, καθώς επίσης και για τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς υποστήριξης, μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να συμβάλουν για να σταματήσει η βία με βάση το φύλο. 

Το CONVEY — Counteracting sexual violence and harassment: Engaging youth in schools in digital education on gender equality συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας: http://conveyproject.eu/  

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο facebook