1η Ιουνίου Παγκόσμια μέρα του παιδιού
Η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σαν η παγκόσμια μέρα του παιδιού. Το “Hope For ChildrenCRC Policy Center, ένας οργανισμός που προσπαθεί συνεχώς να συμβάλει στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού και που οι πόρτες του είναι ανοικτές σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, δε θα μπορούσε να μην κάνει μια ιδιαίτερη μνεία για αυτή τη μέρα.
Με τα Ηνωμένα Έθνη να υιοθετούν τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών, από όλες τις χώρες σχεδόν, ήταν η αρχή για να επιβεβαιωθεί πως κάθε παιδί αξίζει σεβασμού και προστασίας. Παρά τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τα δικαιώματα των παιδιών, δυστυχώς, εξακολουθούν να παραβιάζονται παγκοσμίως, με πόλεμο, φτώχεια, απουσία υγείας και εκπαίδευσης, έλλειψη επαρκούς προστασίας από τη βία και τη σεξουαλική κακοποίηση.
Παρά τα όποια αρνητικά, έχουμε δει πολλά βήματα προόδου όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: Την ψήφιση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, τον Ιούνιο του 2014. Την κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης Λανζαρότε, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015. Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 13 Ιουλίου 2015, για τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Τη δημιουργία του «Σπιτιού του Παιδιού» όπου τα παιδιά – θύματα θα λαμβάνουν εξειδικευμένη διεπιστημονική αντιμετώπιση και τη διαχείριση έχει ο Οργανισμός μας.
Τα παιδιά μεγαλώνοντας θα γίνουν οι πολίτες που οραματιζόμαστε. Θα γίνουν σωστοί μέσα από τις πρακτικές του περιβάλλοντος του οποίου μεγαλώνουν, της οικογένειας, του σχολείου, της κοινότητας. Τα παιδιά που ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύθερα, να πουν τη γνώμη τους και να εισακουσθεί θα εξελιχθούν σε ενήλικες οι οποίοι θα είναι κατανοητικοί προς τον συνάνθρωπό τους, θα σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και θα αντιλαμβάνονται την έννοια της δημοκρατίας, θα μπορούν να τολμούν και θα μπορούν να δημιουργούν νέες ιδέες και απόψεις.
Ως ανθρωπιστικός οργανισμός το “Hope For ChildrenCRC Policy Center επισημαίνει πως θα συνεχίσει να προασπίζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου το κάθε παιδί θα μπορεί να ζει ελεύθερο, θα μπορεί να αναπτύσσεται, θα μπορεί να δημιουργεί, απολαμβάνοντας τα δικαιώματά του χωρίς καμία διάκριση.