Εθνική Αναφορά για την Κύπρο σχετικά με τις “Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Ευρώπη”

Με την ευκαιρία της προγραμματισμένης επίσκεψης συνάντησης του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Nils Muižnieks, από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς, Ανθρωπιστικού και Ανεξάρτητου Οργανισμού “Hope For Children” UNCRC Policy Center κ. Joseph Varughese και η Διευθύντρια του Ανθρωπιστικού Τμήματος του Οργανισμού κα Άντρια Νεοκλέους, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν μαζί του, παρουσίασαν την Εθνική Αναφορά για την Κύπρο σχετικά με τις “Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Ευρώπη”, η οποία συντάχθηκε από την τέως υπεύθυνη θεμάτων πολιτικής και συμβουλευτικής του Οργανισμού κα Ραφαέλα Καμάσα, για λογαριασμό του “Hope For Children” UNCRC Policy Center.

Η Εθνική Αναφορά για την Κύπρο σχετικά με τις “Βιώσιμες Λύσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη” επικεντρώνει σε σύγχρονες μεθόδους και δράσεις που αφορούν στην προώθηση των βέλτιστων συμφερόντων των ασυνόδευτων ανηλίκων σε μία εξειδικευμένη και εξατομικευμένη βάση ανάλογα με την περίπτωση, παρά σε ένα γενικό πλάνο εφαρμόσιμο σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Η αναφορά, επίσης, προκρίνει έναν κατάλογο ενδείξεων που προσφέρουν καθοδήγηση για μία έγκαιρη ταυτοποίηση και εφαρμογή ανθεκτικής λύσης. Η βιωσιμότητα ωστόσο πρέπει να βασίζεται σε οικουμενικές αρχές και σε ολιστικό προσανατολισμό αλλά επίσης, προκύπτει από την ικανότητα ενός συστήματος να προσαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα.

Αφουγκραζόμενος την πρόθεση του Επιτρόπου να επικεντρώσει την επίσκεψή του στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην εφαρμογή διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο, ο κ. Joseph Varughese, υπογραμμίζει την σημασία του να υπάρχει ένα «δίχτυ προστασίας» για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες στην Ε.Ε., βασισμένο σε δράσεις που εξοικονομούν χρήμα και χρόνο, ειδικά τώρα που οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την λιτότητα. «Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, δηλώνει ο κ. Varughese, σε αυτούς τους δύσκολους και περίεργους καιρούς, υφίστανται μία διπλή στέρηση. Δεν μπορούν να απολαύσουν την οικογενειακή ζωή και, παράλληλα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την επανόρθωση αυτής της μεγάλης στέρησης. Τα κράτη μειώνουν την δική τους ανθρωπιστική δράση αλλά, την ίδια στιγμή, η κοινωνία των πολιτών επιχειρεί να καλύψει το κενό όσο ποτέ άλλοτε. Το “Hope For Children” UNCRC Policy Center, όντας στον πυρήνα του αγώνα για την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, επιδιώκει την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα. Όταν κανείς διαχειρίζεται υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, μακροπρόθεσμες και οραματικές στρατηγικές πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη ανταπόκριση προς τα άτομα των οποίων ο χαρακτήρας επηρεάζεται καθοριστικά για όλη την υπόλοιπη ζωή τους», σημειώνει ο κ. Varughese.

Η επίσημη δημόσια παρουσίαση της Εθνικής Αναφοράς για την Κύπρο  σχετικά με τις “Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Ευρώπη” θα λάβει χώρα στις 18 Ιανουαρίου 2016, στο Σπίτι της Ε.Ε., στην Λευκωσία, στις 10πμ.