Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ «Hope For Children» και Υπουργείου Παιδείας

Το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, με σοβαρές συνέπειες στην ψυχική υγεία των παιδιών, ανέδειξε την αδήριτη ανάγκη για συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης των ειδικών σε αυτό το σοβαρό τραυματικό γεγονός που μπορεί να υποστεί ένα παιδί, οδήγησε στην δημιουργία διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Διευθυντής του «Hope For Children» CRC Policy Centre, κ. Joseph Varughese και o Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης προχώρησαν σήμερα στην υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Κύπρο.  Η λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού (ΣτΠ) απορρέει από την Εθνική Στρατηγική και από το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019.  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την άμεση εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έχει αναθέσει την λειτουργία και τον συντονισμό του ΣτΠ στο  «Hope For Children»  και χρηματοδοτεί και επιβλέπει τις εργασίες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του όπου οι υπηρεσίες, μέσω πολυθεματικών ομάδων αναμένεται να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης προωθώντας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Συγκεκριμένα το Σπίτι του Παιδιού, κατά το πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας και στη βάση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, παρέχει υπηρεσίες, όπως, πολυθεματική συνεργασία Αστυνομίας, Κοινωνικών Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Κλινικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Υγείας, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιατροδικαστών, Κοινωνικών Λειτουργών και Κλινικών Ψυχολόγων του «Hope For Children» που στελεχώνουν το ΣτΠ, διενέργεια δικανικής συνέντευξης με τα παιδιά, και ψυχολογική αξιολόγηση από Κλινικό Ψυχολόγο του Σπιτιού.

Με την παροχή όλου του φάσματος των αναγκαίων υπηρεσιών, κάτω από την ίδια στέγη, το ΣτΠ επιδιώκει την εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης με φιλικό προς το παιδί τρόπο, κατά τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του.