Το
Το "Hope For Children" αναζητά 2 υποψήφιους από την Ελλάδα για τα προγράμματα Εθελοντισμού ERASMUS+.

Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και γράψτε μια σύντομη παράγραφο σχετικά με το ρόλο ενός εθελοντή (προφίλ, προσωπικότητα, δεξιότητες) και πώς μπορείτε να συμβάλετε στην ομάδα μας στο clivet.a@uncrcpc.org

Προθεσμία 27 Ιουλίου 2018
 
 
"Hope For Children" is looking for 2 candidates from Greece for ERASMUS+Volunteering Projects
 
If interested  send your CV and write a short statement about the role of a volunteer (profile, personality, skills), and how you can contribute to our team at clivet.a@uncrcpc.org
 
Deadline 27th of July 2018