Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος CHAPTER «Κίνηση προς τη σωματική απειλή και τη συναισθηματική καταπίεση των παιδιών από τη σωματική βία».

 

Ο Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη Σωματική Τιμωρία, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.  Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος CHAPTER «Κίνηση προς τη σωματική απειλή και τη συναισθηματική καταπίεση των παιδιών από τη σωματική βία».


Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176) και στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη θετική γονική μέριμνα και την ανατροφή των παιδιών με ανεκτικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Η κύρια προτεραιότητα του επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φυσικές και συναισθηματικές ενδείξεις σωματικών τιμωριών, καθώς και η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων για μελέτες περιπτώσεων. 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο The Classic Hotel (οδός Ριγαίνης 94, ΤΚ 1513) στη Λευκωσία, για τέσσερις συναντήσεις, τον Απρίλιο του 2018, όπως φαίνεται και στο σύνδεσμο που ακολουθεί.  (link)

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη και στις τέσσερις συναντήσεις. 
Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy/) , στην κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 16 Απριλίου.  Καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.   


Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο, μπορείτε να απευθύνεστε στη Λειτουργό Προγραμμάτων του Οργανισμού μας, κ. Χριστίνα Μαύρου (mavrou.c@uncrcpc.org και στο 22-103234).
Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.  Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 17 Απριλίου 2018.