Συνάντηση εταίρων Ευρωπαικού προγράμματος INTEGRA στη Κύπρο
Οι εταίροι του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος INTEGRA, ένα πρόγραμμα που αφορά την υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των παιδιών που ενηλικιώνονται και φεύγουν από τις υπηρεσίες φροντίδας, συναντώνται σήμερα στη Λευκωσία και φιλοξενούνται από το "Hope For Children" CRC Policy Center, που είναι και οι συντονιστές του προγράμματος. 
 
Οι επαγγελματίες από την Πορτογαλία (APCdP), Ισπανία (CEPS), Ιταλία (CESIE), Ελλάδα (Το Χαμόγελο του  Παιδιού) και Κύπρο (HFC & MMC) εργάζονται για ένα εξατομικευμένο εργαλείο αξιολόγησης για παιδιά σε εναλλατικά καταλύματα φροντίδας, ένα Πρόγραμμα Καθοδήγησης για Ενσωμάτωση, που αφορά Μέντορες που εργάζονται στην αποκατάσταση καθώς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνεργασίας για την ενεργοποίηση και συντήρηση ενός διχτύου των επαγγελματιών στήριξης.  
 
Το πρόγραμμα INTEGRA υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Δικαιώματων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ε.Ε. (785703).
 
Περισσότερα για την υλοιποίηση του προγράμματος σύντομα!