Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Hope For Children και Υπουργείου Υγείας για το Σπίτι του Παιδιού

Αναγνωρίζοντας τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Κύπρο και απαντώντας στην ανάγκη για καλύτερο συντονισμό όλων των φορέων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών αυτών, στις 8 Ιουνίου 2018 ο Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Centre και το Υπουργείο Υγείας προχώρησαν στη συνομολόγηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπόγραψε, εκ μέρους του οργανισμού “Hope For Children” CRC Policy Centre, ο Γενικός Διευθυντής κ. Joseph Varughese και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, η Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Γιαννάκη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένεται να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού, που λειτουργεί με τη χρηματοδότηση και την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την άμεση και ενεργή εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας, και του “Hope For Children” CRC Policy Center στον οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός και η λειτουργία του. Σημαντική είναι η συμβολή των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού και τη μεταφορά γνώσεων αλλά και η συμβολή των Ιατρικών Υπηρεσιών επίσης για την ενεργή εμπλοκή τους.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπ. Υγείας δρ Χριστίνα Γιαννάκη ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Hope for Children έχουν ηθική ευθύνη έναντι στα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά, ενός προβλήματος που συνεχώς αυξάνει. Μέσω του Πρωτοκόλλου παρέχεται μια οργανωμένη λύση και για πρώτη φορά στην Κύπρο όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συνεργάζονται και κατά τη διαδικασία διερεύνησης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης/εκμετάλλευσης παιδιών, αλλά και κατά τη στήριξη και θεραπεία του παιδιού και της οικογένειάς του.

Κατά την ομιλία της, η κα. Άντρια Νεοκλέους, Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τομέα του Hope For Children αφού ευχαρίστησε το Υπ. Υγείας για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, δήλωσε «Ευελπιστούμε σύντομα το Σπίτι του Παιδιού να είναι σε θέση να αποτελεί μια από τις καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τη στήριξη και αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης».

Το Σπίτι του Παιδιού είναι μια καινοτόμα για τη Κύπρο δομή που μέσω της πολυθεματικής και διεπιστημονικής συνεργασίας στοχεύει να λειτουργήσει με επιτυχία για την καλύτερη διαχείριση των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την επαρκή προστασία τους.