Νέες Θέσεις Εργασίας στο

 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

 

 To “Hope For Children” CRC Poliy Center στα πλαίσια της λειτουργίας του Προγράμματος Οικογενειακών Συμβούλων για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και τις οικογένειες τους προκηρύσσει 7 θέσεις Οικογενειακών Συμβούλων για Παγκύπρια κάλυψη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

 
 

Οικογενειακός Σύμβουλος: 

 
Ο Οικογενειακός Σύμβουλός θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελέσει καθήκοντα όπως τα παρακάτω: 

 

 • Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού κάθε παιδιού και των  γονιών. 
 • Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους. 
 • Συνεργασία με άλλες Αρχές και Υπηρεσίες για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, συμμετοχής σε διυπηρεσιακές/πολυθεματικές συναντήσεις, παροχής γραπτών εκθέσεων, κατάθεσης στο δικαστήριο κ.ά. 
 • Διεκπεραίωση και καταγραφή εκτιμήσεων (μερικές φορές σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες), που να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα. 
 • Στήριξη σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες των επωφελούμενων. 
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων ψυχολογικής αξιολόγησης κατόπιν αιτήματος Δικαστηρίου, της Αστυνομίας ή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα διεξαγωγής συνεντεύξεων (αφορά μόνο ψυχολόγους). 
 • Αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών τεστ, συνεντεύξεων και άμεση παρατήρηση. 
 • Συμβουλευτική σε  αναίτιους γονείς, αδέλφια και κοινωνικό περιβάλλον. 
 • Εργασία σε διεπιστημονική ομάδα. 
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή θεραπευτικών διαδικασιών και παρεμβάσεων με επικέντρωση στην τραυματική εμπειρία (CBT-TF). 
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων σε σχέση με την ομάδα στόχο που ανατίθενται από την Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τμήματος και/ή τον συντονιστή του προγράμματος. 

 

Εκπαιδευτικές και άλλες προϋποθέσεις: 

 

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία 
 • Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία 
 • Εγγεγραμμένος/η στο Mητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων ή στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών 
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας ή κοινωνικής εργασίας 
 • Επαγγελματική εκπαίδευση σε μεθόδους όπως γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 •  

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στοjobs@uncrcpc.orgμε θέμα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ μέχρι τις 05/02/2018. 

 •  

 • Οι θέσεις αφορούν 2 Οικ. Συμβούλους στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα/Αμμόχωστοκαι στη Πάφο. 

 •  

 • Παρακαλούμε όπως, κατά την αποστολή του βιογραφικού σας, δηλώσετε προτίμηση για μέχρι 2 επαρχίες κατά σειρά προτεραιότητας για κάθε μια.