Η δήλωση του ''Hope For Children'' CRC Policy Center συμπεριελήφθη στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού (76η συνεδρίαση)

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η δήλωση του ''Hope For Children'' CRC Policy Center περιελήφθη στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της 76ης Σύγκλησης της Επιτροπής για τα Δικαίωματα του Παιδιού!


Διαβάστε την εδώ