Η Έμιλη Γιολίτη, διορίζεται ως Ανώτερο Συμβουλευτικό Μέλος

Η Έμιλη Γιολίτη διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού και Ανεξάρτητου Οργανισμού “Hope For Children” CRC Policy Center Joseph Varughese ως, Ανώτερο Συμβουλευτικό Μέλος.

 

Η Έμιλη Γιολίτη ως Ανώτερο Συμβουλευτικό Μέλος θα εργαστεί για την ευαισθητοποίηση των σχετικών θεμάτων και τον αντίκτυπο που αυτά έχουν στα παιδιά, τη νεολαία και την οικογένεια, θα ενημερώσει και θα επηρεάσει τους αρμόδιους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαικό επίπεδο, σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών και των πρακτικών τους στους νέους και τα παιδιά, θα ενισχύσει τη βάση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των σχετικών επαγγελματιών και θα ενημερώσει την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών όσο αφορά τόσο την προστασία όσο και την ευεξία των παιδιών, των νέων και της οικογένειας, ενώ θα ακούσει, θα ενδυναμώσει και θα εντάξει τα παιδιά και τους νέους στην ανάπτυξη του έργου του προγάμματος. Η κ. Γιολίτη έχει, όχι μόνο την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και τη γνώση για να εκτελέσει τα πιο πάνω με επιτιχία, ενθουσιασμό και υπευθυνότητα. 

 

Το "Hope For Children" CRC Policy Center συγχαίρει την κ. Γιολίτη για αυτή τη θέση και είμαστε σίγουρoi ότι η κ. Γιολίτη θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η ίδια ανέφερε συγκεκριμένα: «Τα παιδιά είναι το παρόν και το μέλλον και γι’ αυτό το λόγο είμαι πολύ χαρούμενη που θα ανήκω στην ομάδα του “Hope For Children” CRC Policy Center. Είμαι έτοιμη να συνεισφέρω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου για τους σκοπούς του Οργανισμού. Η ίδια συγχάρηκε το προσωπικό του Οργανισμού, για την συνεχής επιτυχία του Οργανισμού τα τελευταία 10 χρόνια. Τέλος, ο κος Varughese ανέφερε: είναι μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας την κα Γιολίτη ως νέο μέλος τους Ανώτερου Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Hope For Children” CRC Policy Center

Λευκωσία 2017