Επιβλαβής έκθεση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης έναντια σε παιδιά

 

O Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, κάνει έκκληση προς κάθε πολίτη να διαχείριζεται με εχεμύθεια πληροφορίες που αφορούν σε ευαίσθητα θέματα  όπως αυτά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψιν τις πιθανές συνέπειες που προκύπτουν με τη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι συγκεκριμένες καταγγελίες σεξουαλικής βίας ενάντια σε παιδιά.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι τα μηνύματα που μεταφέρονται είναι χρήσιμο να έχουν ενθαρρυντικό χαρακτήρα και να προωθούν το ‘’σπάσιμο της σιωπής’’ των παιδιών που υπέστηκαν οποιαδήποτε μορφή βίας, ούτως ώστε να προωθείται η καταγγελία οποιωνδήποτε περιπτώσεων με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης. Τα παιδιά τα οποία μπόρεσαν και μίλησαν για τη σεξουαλική κακοποίηση που έχουν υποστεί θα πρέπει να έχουν την απόλυτη στήριξη μας. Ποτέ η αποκάλυψη δεν είναι κάτι εύκολο και χρειάζεται πολύ θάρρος. Παράλληλα κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα προς μια δίκαιη δίκη που θα κρίνει το αν τελικά είναι αθώος ή ένοχος. Τα λαϊκά δικαστήρια συνήθως πιο πολύ τρομάζουν και δημιουργούν δυσκολίες στη διαδικασία προστασίας του παιδιού. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει κάποια δήλωση του που πιθανόν να σκορπίσει το άγχος σε μια ήδη τρομαγμένη κοινωνία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει ουσιώδη μέτρα για την επίτευξη καλύτερης και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μέρος αυτών είναι και η δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού (ΣτΠ), το οποίο μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και αποκατάσταση των παιδιών και των οικογενειών τους. Στο “Hope For Children” CRC Policy Center έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία του ΣτΠ, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο ΣτΠ στεγάζονται και υπηρεσίες από την Αστυνομία Κύπρου, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τις Ιατρικές Υπηρεσίες.

Καλούμε λοιπόν όλους και ιδιάιτερα πολιτικά και δημόσια πρόσωπα, να επιδείξουν τον ανάλογο σεβασμό προς τα θύματα που ομολόγησαν αλλά και σ’ αυτά που ακόμη δεν το έχουν πράξει και που χρειάζεται να τα ενδυναμώσουμε ώστε να πιστέψουν πως μπορούν να βοηθηθούν από ένα κράτος που είναι έτοιμο να τους στηρίξει.

Σημαντικό είναι παρόλα αυτά, να προωθούνται οι καλές πρακτικές και τα πλαίσια στήριξης καθώς και η πραγματικότητα του κοινωνικού προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών αποφεύγοντας όμως συζητήσεις που αφορούν σε συγκεκριμένα περιστατικά που μπορεί να στιγματίσουν το παιδί σε μία μικρή κοινωνία όπως αυτή της Κύπορυ.