Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατά Της Σωματικής Τιμωρίας Και Συναισθηματικής Καταπίεσης Παιδιών Και Νέων.
Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center στα πλαίσια του προγράμματος ‘CHAPTER: Κίνηση ενάντια στη σωματική απειλή και τη συναισθηματική καταπίεση των παιδιών’ (JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσκαλούμε τους επαγγελματίες από όλους τους κλάδους που σχετίζονται με παιδιά και νέους σε ένα 18ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη Σωματική Τιμωρία κατά των παιδιών και νέων. 
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με τη θετική γονική μέριμνα και την ανατροφή των παιδιών με ανεκτικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και νέους και η κύρια προτεραιότητά του είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φυσικές και συναισθηματικές ενδείξεις σωματικών τιμωριών, καθώς και πρακτικές δεξιότητες για μελέτες περιπτώσεων.
 
                     Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος:
 
13 Ιουνίου
9:00 – 15:00
14 Ιουνίου
9:00 – 15:00
15 Ιουνίου
9:00 – 15:00
 
Χώρος: The Classic Hotel, Οδός Ρηγαίνης 94, Τ.Κ. 1513, Λευκωσία
Άτομο επικοινωνίας: Χριστίνα Μαύρου, email: mavrou.c@uncrcpc.orgΤηλέφωνο: +357 22103234